UZMANLAR LGS SORULARINI DEĞERLENDİRDİ

1.2 milyon öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sorularını öğrencilerden sonra eğitimciler de değerlendirdi.

UZMANLAR LGS SORULARINI DEĞERLENDİRDİ
UZMANLAR LGS SORULARINI DEĞERLENDİRDİ Admin

1.2 milyon öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sorularını öğrencilerden sonra eğitimciler de değerlendirdi. Öğrenciler Türkçe ve fen sorularının geçmiş yılllara göre daha zor ve çeldiricileri güçlü olarak nitelendirirken, eğitimciler de öğrencilerle aynı fikirde oldu. Bu yılın sınavında belirleyici olacak geçmiş yıllardaki gibi matematik değil, Türkçe ve fen bilimleri soruları olacak.

İşte eğitimcilerin LGS soruları yorumları:

FMV IŞIK OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK

FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Türkçe Bölüm Başkanı Sennur Karanlık: Türkçe bölümünde metnin içeriğinden hareketle söz öbeklerinin anlamını tahmin etme, metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrayarak akıl yürütme, metindeki yardımcı fikirleri belirleme, metindeki eksikleri tamamlama, okuduklarından çıkarım yapma, cümle tamamlama, grafik okuma, görsel yorumlama, sözel mantık muhakeme, yazım kurallarını kurallarına uygun olarak kullanma, noktalama işaretleri, cümlenin ögeleri kazanımlarına yer verilmiştir. Ayrıca bu yıl, çok uzun süredir kazanım olarak yer almayan anlatım bozuklukları konusu da sınava eklenmiştir. Sınavda hatalı soru yoktur. Türkçe soruları bu yıl belirleyici olacaktır.

A KİTAPÇIĞINA GÖRE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birinci soruda söz grubunun cümleye kattığı anlamın benzeri beklenmiştir. Ortalama düzeyde bir soruydu. 2.soruda, ilk sorudaki gibi paragrafın içinde verilen bir söz öbeğinin anlatmak istediği düşüncenin ve bununla uyuşmayan bir cümlenin bulunması istenmiştir. Soru düzeyi kolay bir soruydu. 3. soru yine çıkarım yapma kazanımını içermektedir. 4.soru metnin doğru şekilde okunması ve yorumlanmasını gerektirmektedir. Metinden yapılacak çıkarım ile sonuca ulaşılacaktır. Soru düzeyi olarak orta düzeyde bir sorudur. 5. soru “metin tamamlama” kazanımını içermektedir. Metinde boş bırakılan yerlerin doğru şekilde tamamlanması beklenmektedir. Soru düzeyi olarak kolay düzeyde bir sorudur. 6.sorunun çeldiricileri güçlü olduğu için dikkatli okumak gerekmekteydi. 7. soru “grafik okuma” kazanımı içermektedir. Metinde verilen görsel ile ilgili şıklarda verilen düşüncenin desteklenmesi beklenmektedir. 8. soru metin türleri kazanıma yöneliktir. 9. soru iş ve işlem basamakları sorusudur. Dikkat gerektirmektedir. 10.soru verilen cümleleri birleştirme sorusudur ve ilk kez bu yıl üç cümle verilmiş, bunlar tek bir oluşturulması istenmiştir. 11.soruda düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri sorulmuştur. 12. soru bir sıralama sorusuydu. Çeldiricileri güçlüydü.  13.soru örtülü anlam sorusuydu ve bu da belirleyici sorulardan biriydi. 14. soru 2018 ve 2019 yıllarında da sorulmuş olan anlatım bozukluğu konusunu içermekteydi. 15. soru sözel mantık muhakeme, 16. soru tablo okuma sorularından oluşmaktaydı. 17.  soru yazım kurallarını ve de’nin yazımı kuralına ilişkin olup çeldirici olarak kuvvetli bir şıktı.18. soruda şimdiye kadar yer verilmemiş çatı konusundan soru vardı.19. soru öncülü olan ve yardımcı ögelerden dolaylı tümleci soran bir soruydu. Son soru noktalama işaretlerine ilişkindi.

Türkçe bölümünün bütününe bakıldığında soruların dikkat ölçen sorular olduğu görülmektedir. Okuma, anlama ve çıkarım becerisini ön plandadır.   

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: OKUDUĞUNU ANLAMA

FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Keziban Erdoğan: Liselere geçiş sınavı soruları incelendiğinde okuduğunu anlama, paragraf yorumlama, kavram bilgisi ve bu bilgiyi ilişkilendirme, konular arasında bağlantı kurma, neden sonuç ilişkisi gibi sorular görülmektedir. Kavram bilgisinin konular arasında geçiş unsuru olarak kullanıldığı görülmekte ve öğrenciden bağlantıları yapabilmesi beklenmektedir. Ayrıca soruların öğrenciler tarafından yapılırken dikkat düzeylerinin yüksek olmasının gerektiği göze çarpmaktadır. Öncülü olan sorularda okuduğunu anlaması gerektiği kadar bilgisini de kullanması bekleniyor. Soruların sınava dâhil konulara dengeli dağıldığı görülmektedir.

I. ünite 1, II. ünite 2, III. Ünite 2, IV. Ünite 3 soru, V. Ünite 1 soru, 6. Ünite 1 soru. Son ünite, Atatürk ilkeleri ve farklı alanlarda yapılan inkılaplar konularından soru çıkmadığı görülmektedir.

Ağırlıklı olarak öğrencilerin verilen bilgiden çıkarım yapma gücünü ölçen soruların oluşturduğu bir sınav olması soruların eleyici bir test haline getirmektedir. Konuyu bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt eder niteliktedir.

Örnek sorularda göze çarpan görsel ve harita okuma sorularına yer verilmediği görülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ; OKUMA VE ÇIKARIM YAPMA

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinden Kader inancı ünitesinden üç, zekat ve sadaka ünitesinden 2 din ve hayat ünitesinden üç, Hz Muhammed’in Örnekliği ünitesinden 1 Kur’anı Kerim ünitesinden de 1 soru gelmiştir. Sorular okuma anlama ve çıkarım yapma ile ilgilidir.

İNGİLİZCE: ÇELDİRİCİLERİ BOL

FMV Ispartakule Işık İlkokulu ve Ortaokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Hande Ergün: 2022 yılı LGS sınavı İngilizce sorularına genel bir yorum olarak son yıllardaki sorulara kıyasla daha çeldirici ve dikkat gerektiren sorular olduğunu söyleyebiliriz.

Son yıllarda LGS İngilizce sorularına baktığımızda 9. ve 10. ünitelerden soru gelmediğini görüyorduk. Fakat bu yıl 9. üniteden bir soru var. Science ünitesinden inventions (icatlar) ile ilgili bir soru soruldu. Sorunun 9. ünite ile ilişkilendirilmesi kelime düzeyindeydi. Kelime düzeyinde bile olsa bu yıl bu bir ilkti. Bu soru aynı zamanda yeni nesil soru olarak nitelendirebileceğimiz bir soru. Sorunun çözümü tablo analizi gerektiriyor ama çok dikkatli okunması gereken, sorudaki yıllar üzerinden mantıksal çıkarım yapılması gereken, kısa sürede cevaplamak yerine dikkatli okunup düşünerek cevap verilmesi gereken bir soru.

Bu soruya benzer bir soru daha var. Yemek pişirme kursuyla ilgili yazılmış tablo analizi, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisi gerektiren bu sorunun çeldiricileri yüksekti. Weekdays (hafta içi), weekend (hafta sonu) kavramlarının bilgisini gerektiren bir soruydu. Dikkatli okuyan ve kavram bilgisi olan öğrenciler rahatlıkla cevaplayabilmiştir.

Soru kökünü okumanın önemini öğretmenler tarafından hep vurgulanır. Bu yıl da soru kökü okumak çok önemliydi. 3 tane olumsuz soru köküyle yazılmış soru vardı. Geçen sene olumsuz soru kökü ile yazılan soru 1 taneydi.

Genel hatlarıyla bakıldığında bir özet geçmek gerekirse son yıllarda alışkın olduğumuz gibi tablo analizi gerektiren, çıkarım yapmayı gerektiren, okuduğunu anlamayı gerektiren beceri temelli sorular vardı. Fakat soru kökleri, verilen diyaloglar, kısa metinler geçen yıllara göre biraz daha uzundu. Tablo analizleri geçmiş yıllara göre biraz daha dikkat gerektiriyordu. Bu haliyle beklenenden daha çeldirici bir sınav olduğu söylenebilir. İngilizce kısmına yeterli süreyi ayıramayan öğrenciler zorlanmış olabilirler ama yeterli süreyle İngilizce soruları öğrenciler tarafından rahatlıkla cevaplanabilecek bir sınavdı.

 

MATEMATİK: GEÇEN YILA GÖRE KOLAY

FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Bölüm Başkanı İsmail Yılmazgüç:  2022 LGS matematik sorularını incelediğimizde geçen yıla oranla daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç tane eleyici soru özellikle göze çarpmaktadır. Yorumlama becerisi yüksek, analitik düşünebilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Geçen yıl son matematik konusu olan geometrik cisimlerden soru gelmemesine rağmen bu yıl bir soru soruldu. Çok fazla işlem gerektirmeyen sorular vardı. Matematiği iyi yorumlayan öğrenciler için iyi bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

A kitapçığına göre soruları incelediğimizde ilk soru basit bir üslü ifadelerin kuralları ile ilgili bir soruydu. İkinci soru da yine üslü ifadelerde çok büyük ve çok küçük sayılarla ilgili bir soru. Toplama işleminden sonra bilimsel gösterim olarak sonuç işlenmiş. İlk iki soruda çeldirici karşımıza çıkmamıştır. 3. soruda kareköklü sayılarla toplama çıkarma işlemi gerektiren ve şeklin yorumlanması gereken bir soru. Öğrencilerin bu soruda denklem de çözmesi gerekmektedir. 4. soruda ise basit bir eşitsizlik problemi yine şekil üzerinde verilmiştir. 5. soru çarpanlar ve katlar ile ilgili bir soru. Bu soruda öğrencilerin sayı hissinin iyi olması gerekmektedir. 6. soruda bir denklem problemi tablo ile verilmiş ve öğrencilerin en fazlayı yorumlaması beklenmiştir. Geçen sene de en fazla ve en az ile ilgili yorum soruları karşımıza çıkmış ve bu sorulan öğrencileri zorlayan sorular olduğu göze çarpmıştır. 7. soruda özdeşlikler ve cebirsel ifadelerin toplaması modelleme ile sorumuştur. Basit cebirsel ifade işlemiyle yapılabilecek bir sorudur. 8. soruda ise kareköklü sayıların temel bilgisi ve hangi iki sayı arasında olduğunu tahmin etme sorusu şekil ile sorulmuştur. 9. soruda ikili grafik sorusunda öğrencilerin grafikleri iyi yorumlaması gerekmektedir. 10. soruda basit bir öteleme yansıma sorusu sorulmuştur. 11. Soruda eşlik ve benzerlik sorusu farklı bir şekilde sorulmuş ama zor bir soru değildir. 12. soru Pisagor bağıntısı olmasına rağmen öğrencilerin denklem kurup bilinmeyen kenarları bulması gerekmektedir. 13. soruda cebirsel ifadelerle çarpma sorusu şekil üzerinden sorulmuştur. Öğrencilerin örüntüyü fark edip daha kısa sürede soruyu çözmeleri beklenmektedir. 14. soru bir olasılık sorusudur. En az ifadesi geçtiği için yine bir yorum sorusu karşımıza çıkıştır. 15. soru eğim sorusu olmasına rağmen denklem çözerek kenar uzunluklarını bulmak gerekmektedir. 16. soruda da en az ifadesi sorulmuştur. Üçgendeki açı kenar bağıntısı yorumlanmıştır. 17. soru kareköklü sayılarla ilgili bir sorudur. Olabilir ifadesi yine yorum yapmamızı istemektedir. 18. soru denklem problemi sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Çeldiricisi çok yüksek bir soru olduğunu söyleyebiliriz. 19. soruda silindirin hacmi ile ilgili bir soru sorulmuştur. Yine şekil okuma sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. 20. Soru doğrusal denklem ile ilgili ikili grafik sorusudur. Bu soruda da ikili grafiği yorumlayarak kolay bir şekilde sonuca ulaşılabilmektedir.

Genel olarak baktığımızda öğrencilerin soruları çözebilmesi için matematiği yorumlaması ön plana çıkmaktadır. İşlem gerektiren sorular çok fazla olmamasına rağmen öğrencilerin işlem hızları zaman açısından çok önemlidir. Şekil okuma sorularının fazlalığı göze çarpmaktadır. Ayrıca öğrencilerin birçok soruda denklem kurması ve çözmesi gerekmektedir.

 

FEN BİLİMLERİ: DAHA ELEYİCİ SORULAR

FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Özge Dal:

Fen soruları incelendiğinde son iki yıla kıyasla fen bilimlerinde dikkat gerektiren soru sayısı arttığı, daha eleyici soruların kullanıldığı söylenebilir. Sorularda hem görsel kısımların hem de okuma metinlerinin birlikte önem taşıdığını, yalnızca görsele bakılarak, ya da yalnızca metni okuyarak soruların çözülemeyeceğini, bağlantıların kurulması gerektiğini görüyoruz. Tüm soruların dikkatli okunması gerekiyordu. Öğrencilerin kalem oynatmadan çözebileceği kolaylıkta belki 4-5 soru vardı, geriye kalan sorular çoğunlukla örnek sorular ayarındaydı.

1.ünite olan “Mevsimler ve İklim” ünitesinden 1 soru,

2. ünite olan “Dna ve Genetik Kod” ünitesinden 4 soru,

3. ünite olan “Basınç”tan 2 soru,

 4. ünite olan “Madde ve Endüstri”den 5 soru,

5. ünite olan “Basit Makineler”den 2 soru,

6. üniteden “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinden 4 soru,

7. ünite “Elektrik”ten 2 soru bulunuyordu. Hangi üniteden daha çok soru beklemeliyiz sorusunun net bir cevabı olmadığı, bu sayının her yıl değişebileceği görülüyor.

1.      soru olan DNA sorusu bir görsel okuma sorusuydu, kazanım düzeyindeydi ancak görsel üzerinde yeni zincir eski zincir kısmı da vurgulanabilirdi, sadece modele bakarak yorum yapacak detay düşünmeye alışık öğrenciler yanlış yapmış olabilir.

2. soru kalıtım konusunda çaprazlama sorusuydu, örnek sorulara benzer, kazanım anlaşıldığı takdirde yapılabilecek bir soru ancak, geriye doğru düşünmeyi gerektiren bir soru olduğu için zorlananlar olmuş olabilir.

3. soru olan dikence balıkları ile ilgili adaptasyon-mutasyon sorusu, çok zor olmayan ancak iyi okuma gerektiren, birden fazla kazanım içeren bir soruydu.

4. soru olan gen aktarımı-gen tedavisi-klonlama-ıslah sorusunda gen aktarımı ve gen tedavisi arasındaki kazanım ayrımına çok dikkatli gitmek gerekiyordu, benzer sorulara alışkın öğrencilerin yapabileceği bir soruydu.

5.   soru sınavın en zorlu sorularından biriydi. Grafik üzerinde besin zinciri sorusu 3 grafikteki durumu aynı anda sağlayan durumun düşünülmesini gerektiriyordu, öğrencinin yazarak çözmesi gerekiyordu.

6.  soru fotosentez konusunda kolay bir deney sorusuydu. Fen bilimlerinde kontrollü deney nasıl kurulur ve değişkenleri nelerdir öğrenmiş olan bir 5. Sınıf öğrencisinin bile yapabileceği temel düzeyde bir soruydu.

7.   soru karbon döngüsü hakkında bir görsel okuma sorusuydu. Kazanım düzeyindeydi, konuyu bilen öğrenci rahatlıkla yapabilirdi.

8. soru ekolojik ayak izi hakkında rahatlıkla yapılabilecek bir soruydu.

9. soru mevsimler ile ilgili soru örnek sorulara benzer, model üzerinde uyarlama gerektiren, sorunun dikkatli okunması gereken bir soruydu.

10. soru katı basıncı konusunda görsel verilmeden öğrencilerin yalnızca metin üzerinden görsel düşünmesi istenmişti, ancak yapılabilecek temel düzeyde bir soruydu.

11.   Sıvı basıncı-metal levha sorusunda deney düzeneği dikkati başka yönlere çekecek şekildeydi, sorunun çeldiricileri öğrencileri yanıltmış olabilir.

12.   Çıkrık- balık ağı sorusu; dikkat isteyen, eleyici sorulardan biriydi, örnek sorularla benzer, kuvvet kazancını ve çıkrığın çalışma prensiplerini iyi özümsemeyi gerektiren bir soruydu- I. Maddedeki k silindirine bağlı levhaların etki etmediğini görmek dikkat istiyor, L silindirinin sabit makara gibi çalıştığını görmek gerekiyor.

13.   Kaldıraç sorusu- Çocukların kutuları ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak taşıdığı bilgisi sorunun çözümü için aşırı derecede önemliydi ancak altı çizilmemişti veya bold yazılmamıştı. Hangi çocuğun kutuyu taşırken kutunun ağırlığından az etki uyguladığı sadece görsele bakarak çözülemezdi, metnin ve soru kökünün dikkatle okunması gerekiyordu.

14.   Elektrikle ilgili hızlandırıcı sorusu CERN’deki hızlandırıcıların çalışma prensiplerine benzer, yaratıcı bir soruydu, 3 boyutlu düşünmeyi gerektiriyordu, kazanım seviyesinin üstüne çıkmış alışılagelmedik, eleyici bir soruydu.

15.   Elektrik yüklü cisimler arasında itme-çekme sorusu kazanım seviyesinde ve kolay bir soruydu.

16.   Periyodik tablo sorusu kazanım seviyesinde ve kolay bir soruydu.

17.   Kimyasal tepkime sorusu görsel içeren ve metindeki kimyasal tepkime olabileceğine işaret eden anahtar kelimelerin görülmesini gerektiren, örnek sorulara benzer bir soruydu.

18.   Asit-Baz sorusu öğrencilerin hiç duymadıkları bir ayraç içerse de soruda nasıl kullanılacağı belirtiliyor ve örnek sorulara benzerliği ile kolaylıkla yapılabilir bir deney sorusuydu

19.   Öz ısı deney sorusu farklı durumlardaki ısı- kütle ve sıcaklık artışı ilişkilerine dikkatle bakılmasını ve konunun özümsenmiş olmasını, dikkatli olunmasını gerektiriyordu.

20.   Hal değişimi sorusu ise günlük hayattaki hal değişimi örneklerini özümsemiş bir öğrencinin yapabileceği kolay bir soruydu.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

Sınavın geneline bakıldığında bu yıl ayırt edici soruların yoğunluğunun fen bilimleri ve  Türkçe alt testlerinde olduğu düşünülmektedir. Özellikle fen bilimleri alt testinde güçlüğü yüksek soruların fazla olduğu görülmüştür. Matematikte de özellikle 15, 17 ve 18.soruların çeldiricilerinin güçlü olduğu bu soruların seçici sorular olacağı düşünülmektedir. İşte Arı Okulları eğitimcilerinin yorumları

TÜRKÇE: YORUMLAMA ÖNEMLİ

2021-2022 eğitim-öğretim yılı LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavda; metnin içeriğini yorumlama, metinle ilgili sorular sorma, metindeki yardımcı fikirleri belirleme,  bağlamdan yararlanarak sözcük ve söz öbeklerinin anlamını tahmin etme, metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrayarak akıl yürütme, okuduklarından çıkarım yapma, metindeki anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleme, metin türlerini ayırt etme, yazdıklarını düzenleme, cümlenin ögelerini ayırt etme, fiillerin çatı özelliklerini ayırt etme, metindeki yapısal anlatım bozukluklarını belirleme, görsellerle ilgili soruları yanıtlama, grafik ve tablo ile sunulan bilgileri yorumlama kazanımlarına yer verilmiştir.

Sorular, Millî Eğitim Bakanlığı “Türkçe Öğretim Programı”nda yer alan kazanımlara ve 2021-2022 eğitim – öğretim yılında yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Bu öğretim yılında beklenildiği üzere bilgiye ulaşma ve bilgiyi hatırlama düzeyindeki dil bilgisi sorularına yer verilmiştir. Fiilde çatı ve cümlenin ögeleriyle ilgili sorularda öğrencinin öncülde verilen bilgileri soruya transfer etmesi beklenmiştir. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili 11. sorunun da birden çok kazanımı yokladığını söyleyebiliriz. Ancak öğretim programında yer almasına rağmen söz sanatları, fiilimsi, cümle türleri, deyim ve atasözleri ile ilgili kazanımları yoklayan sorulara yer verilmemiştir.

DİL VE OKUMA BECERİLERİ

Temel dil ve okuma becerilerini, ağırlıklı olarak okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Paragrafların geneli, tek bir kazanımı yoklamış; bir paragrafa bağlı birden fazla soruya yer verilmemiştir. Paragraf sorularında öğrencilerden verilen mesajı bulmaları, olaylar, durumlar ve nesneler arasındaki ilişkileri keşfederek örüntülere ulaşmaları, paragraftaki çıkarımları birleştirerek yeni çıkarımlar oluşturmaları, metnin içeriği ve biçimi üzerine düşünmeleri, metinde boş bırakılan yerleri tamamlamaları, verilerden hareketle akıl yürüterek sonuca ulaşmaları istenmiştir. Bir metnin genel anlamını kavramak için sözcükleri ve metni doğru okuyabilme, sonrasında çözümleyebilme, ifade edebilme ve işleyebilme becerilerini kapsayan soruların uzun olmadığı ancak çeldiricileri güçlü sorulara da yer verildiği dikkat çekmektedir. Beceri temelli soru olarak nitelendirebileceğimiz 7, 9, 15 ve 16. sorularda sözel mantık, görsel okuma, grafik ve tablo soruları yer almaktadır.  Bu sorular, diğer sorulardan daha fazla zaman almakta fakat sınav süresinin tamamına bakıldığında sürenin soruları çözmek için yeterli olduğu görülmektedir. Özellikle “aylık kitap okuma etkinlik çizelgesi” ve “atların yürüyüş biçimleri”yle ilgili soruların öğrencinin dikkat ve zaman yönetimi becerisini ölçtüğü görülmektedir. 2021 LGS’de de benzer bir soru ile karşılaştığımız ve güçlü çeldiricisi olan örtülü anlam sorusu da bu sınavda anlam soruları arasında ön plana çıkmaktadır.

Zamanı doğru yönetebilen, analiz-sentez ve değerlendirme yapabilen, pratik düşünebilen, dikkat becerisi gelişmiş, bütünsel bakabilen, konuyla ilgili bilgiyi kullanma becerisine sahip ve okuma alışkanlığı edinmiş öğrenciler; zorluk derecesi genel olarak orta seviyedeki soruları içeren bu sınavda başarılı olacaktır.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: BİLGİYE ULAŞMA YETENEĞİ

LGS sınav soruları, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Soruların sınav kapsamı içinde belirtilen “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesi dışındaki “Bir Kahraman Doğuyor”, “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”, “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!”, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”, “Demokratikleşme Çabaları” ve “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” ünitelerinden ve çoğunlukla 2, 3 ve 4. ünite başlıklarından geldiği görülmüştür. Sorular; öğrencinin metindeki bilgi, tablo ve alıntılardan hareketle akıl yürütme, analiz etme, çıkarımda bulunma, karşılaştırma ve bu süreçler sonrası doğru bilgiye ulaşma yeterliliğini ölçmektedir. Sık sık üzerinde durduğumuz, “milli egemenlik”, “milli tarih”, “tam bağımsızlık”, “mütekabiliyet“ ve “güçler birliği” gibi kavramlar da yoklanmıştır.  Genel olarak geçmiş yıllarda yayımlanan örnek sorulara göre paragraf uzunluklarının azaldığı soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÖRNEK SORULARLA PARALEL

LGS sınav sorularının “Kader İnancı”, “Zekât ve Sadaka”, “Din ve Hayat” ile “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitelerine ait kazanımlardan hazırlandığı,  Bakanlıkça yayımlanan örnek sorularla paralellik gösterdiği görülmektedir. Okuduğunu anlama, yorumlama becerisinin yoklandığı sorularda metin, ayet ve hadislerden çıkarım yapma becerisini ölçmeye yönelik sorulara da yer verilmiştir.

Daha önceki sınavlarda sıklıkla yer alan öğrencinin kavram bilgisini ölçen sorulara bu sınavda yer verilmemiş, kavramı biliyor olmasından hareketle çıkarımda bulunması beklenmiştir. Genel olarak sınavın örnek olaylardan sonuç çıkarmaya yönelik olduğu, okuduğunu anlama, yorumlama becerisine sahip öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilecek orta güçlükte sorulardan oluştuğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: OLUMSUZ SORU KÖKLERİ

“8. Sınıf İngilizce MEB Öğretim Programı” kazanımlarına paralel olan LGS İngilizce alt testi sorularının dili açık ve anlaşılırdır. 5 ve 10. ünitelerden hiç soru yer almamıştır. Okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir. Sınavda 3 sorunun olumsuz köklü hazırlandığı görülmüştür. Soruların hazırlanış biçimleri değerlendirildiğinde görseller aracılığıyla verilen bilgiyi kullanabilme becerisini ölçen sorulara rastlanmaktadır. Özellikle 9 ve 10. soruda öğrencilerin verilen bilgileri ve sayısal verileri karşılaştırarak matematiksel zekâ becerilerini kullanarak çeldiricileri elemesi ve olumsuz soru köküne de dikkat ederek soruyu doğru yanıtlaması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, “kabul etme-reddetme, özür dileme, mazeret sunma” gibi ünitelerde bağlamlar içinde sunulan iletişimsel işlevler ile ilgili sözcük ve söz öbeklerinin de yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin verilen ifadeleri metne göre doğru çıkarım yaparak çeldiricilere düşmeden soruları yanıtlamaları beklenmektedir. Dikkat becerisi gelişmiş, bol kitap okuyan ve MEB ders kitabında bulunan hedef sözcükleri tekrar eden öğrenciler için sınavın başarıyla yürütüldüğü düşünülmektedir.

1.soruda “Friendship” ünitesi ile ilgili verilen diyaloğa göre yorum yapabilme, 2. soruda “On the Phone” ünitesi ile ilgili verilen duruma uygun yanıtı bulabilme, 3. soruda “Adventures” ünitesi ile ilgili görseli baz alarak yapılan yoruma yanıt bulabilme, 4. soruda “Teen Life” ünitesi ile ilgili verilen blogu yorumlayabilme, 5. soruda “Teen Life” ünitesi ile ilgili verilen diyaloğu tamamlayabilme, 6. soruda “Tourism” ünitesi ile ilgili verilen metne göre metinde hangi bilginin verilmediğini bulabilme, 7. soruda “Chores” ünitesi ile ilgili verilen metni yorumlayabilme, 8. soruda “Friendship” ünitesi ile ilgili verilen durum ve diyaloglara göre mazeret oluşturabilme, 9. soruda “Science” ünitesi ile ilgili verilen tabloyu yorumlayabilme, 10. soruda ise “In the Kitchen” ünitesi ile ilgili verilen bilgiyi yorumlayarak tercih yapabilme kazanımları ölçülmüştür.

BİLFEN ORTAOKULLARI EĞİTİMCİLERİ  NASIL DEĞERMENDİRDİ?

MATEMATİK: GEÇEN YILA GÖRE ZORLUK DERECESİ

Matematik Bölüm Başkanı  İbrahim Eser: Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 2022 LGS Matematik soruları çocukların soruları anlama, anlamlandırma ve yorumlamalarına sorun çıkarmayacak şekilde açık ve net ifadeler içeren soru köklerinden oluşmaktadır. Her soruda şekil veya grafik olması soruların yorumlamasını anlaşılmasını kuvvetlendirmiştir.  Önceki yıllardaki LGS sorularına soru kalıpları olarak, aynı zamanda bu sene yayımlanan örnek sorulara da şeklen benzerlik göstermektedir. 

Geçtiğimiz yıla kıyasla zorluk derecesi yüksek soruların azaldığı bilgisi bizlere ulaştı. Sınavda son üniteye kadar kazanımlardan soru sorulduğu bilgisine ulaştık. Sınavda zamanlamayı doğru kullanan öğrencilerin ön plana çıkabileceği bir sınav olduğu ve matematik dersinin belirleyici olabileceği geri bildirimlerini aldık. 

FEN BİLİMLERİ: FEN OKURYAZARLIĞI ÖNEMLİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Neslihan Saçal: 2022 LGS Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup “Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin her ay yayımlamış olduğu örnek sorulara hem tarz olarak hem de zorluk düzeyi olarak benzerlik göstermektedir. Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer almaktadır. Bu soruların deneyi anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekiyor. Bu nedenle fen okur yazarlığı yüksek olan öğrenciler avantajlı hale geldiler.

TÜRKÇE: SORULAR ZORLADI

Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer: 2022 LGS Türkçe sınavı geçen yıldan farklı olarak bu yıl dil bilgisi kazanımlarını da içeriyor. Sınavda “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık ve Muhakeme, Grafik Okuma, Cümlenin Ögeleri, Fiilde Çatı, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozukluğu ve Edebî Türler” başlıklarından soru sorulmuştur. Sorular, yıl boyunca yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Sınavdaki soruların metinlerinin 2018’den geçtiğimiz yıla kadar düzenli bir şekilde kısalırken bu yıl hem metinlerin uzadığını hem de soruların güçlük derecesinin arttığı söyleyebiliriz.

Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle A kitapçığı 13, 11, 15, 17. sorular Türkçe sınavı için ayırt edici niteliktedir.  Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektirmektedir. Özellikle Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmekten ziyade matematiksel işlem gerektiren sorular olduğunu görmekteyiz.

Türkçe sınavının; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Bu sınav gelmiş geçmiş en zor Türkçe LGS sorularıydı diyebiliriz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DİKKAT GEREKTİRDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı  Esra Kızıltaş: Sorular kazanımlara uygundur. Sınav okuduğunu anlamaya yönelk sorulardan oluşmuştur. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın olduğu için dikkat gerektiren bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Bir ayet, bir hadis ya da dinî bir metin içerisinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATARKÇÜLÜK: BİLGİ BİRİKİMİ ÖNEMLİ

Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı  Havva Güneş: 2021-2022 öğretim yılında uygulanan LGS’de sorulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8. Sınıf müfredatına ve öğretim programına uygundur.

  1. Ünite olan “Bir Kahraman Doğuyor” dan 1 soru
  2. Ünite olan “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” dan 2 soru
  3. Ünite olan “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” den 2 soru
  4. Ünite olan “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” den 3 soru
  5. Ünite olan “Demokratikleşme Çabaları” ndan  1 soru
  6. Ünite olan “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” ndan 1 soru yer almaktadır.
  7. Ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ndan ise soru yer almamaktadır.

Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Tarihsel bilgi birikimine sahip öğrencilerin akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınav hazırlanmış. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisi, yorumlama, karşılaştırma yapabilme, sonuç çıkarma ve harita bilgisine sahip olma becerilerinin iyi sorgulandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin tarihi bilgi birikimini ve analiz yeteneğini doğrudan ölçen sorular da yer almaktadır. Tüm soruların tüm seçeneklerin çeldiricisinin kuvvetli olduğu görülmektedir. Sınavda 7. Ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden herhangi bir kazanıma ait soru yer almamaktadır.

İNGİLİZCE: OKUDUĞUNU ANLAMA

İngilizce Bölüm Başkanı  Mediha Narin: 2022 LGS İngilizce testi soruları incelendiğinde, soruların MEB ünite takvimine uygun olarak hazırlandığı gözlemlenmiştir. Sorular, gerek içerik gerek kazanımlar bakımından değerlendirildiğinde diğer yıllarda yayınlanan sorulardan farklı olarak, özellikle okuduğunu anlama, çıkarım yapma, tablo yorumlama ve mantık muhakeme sorularının arttığı gözlemlenmiştir.

LGS İngilizce Testinde sorular, MEB kitabında bulunan ilk 9 üniteden hazırlanmış olup, ilgili ünitelere ait kazanımlar sarmal ve homojen bir şekilde test edilmiştir. LGS İngilizce Testinde 10. Üniteden herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Sınavda zaman yönetimini doğru yapamayıp, İngilizce sınavına yeteri kadar zaman ayırmayan ve soruları dikkatli bir şekilde okumayan öğrenciler için zor bir sınav olmuştur.

UĞUR OKULLARI ORTAOKUL AKADEMİK KURULU NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: 6 SORU SEÇİCİ OLDU

Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke: Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla ve çalışma fasikülü sorularıyla benzerlik göstermektedir. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, metin tahlili üzerinden görsel yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlamaya, yazım- imla kurallarını sorgulama, dil bilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Bu yıl okuma, anlama, yorumlama sorularının yanı sıra dil bilgisi kurallarını sorgulatma sorularına da yer verilmiştir. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibidir. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yapma, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiştir. Anlam bilgisi soruları oldukça dikkat gerektiren tarza ve orta uzunlukta hazırlanmıştır. Öğrenciler çözerken anahtar kelimelere özellikle dikkat etmelidir.  Sorulardan altı yedi tanesi özellikle seçici olmuştur. Yazım kuralları sorusu oldukça dikkat gerektirdiği için eleyicidir. Tablo ve grafik yorumlama sorusunda öğrencinin okuma ve yorumlama yeterliliğinin ölçülmesinin yanında matematik bilgisi de ölçülmüştür. Sınavın zorluk düzeyi ortalamanın üstündedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ SORGULANDI

Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Burcu Aksoy Sertkahya: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında, temel bilgilerden ve muhakeme gücüne dayalı, bilgiyi yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir. Özellikle “Mudanya Ateşkesi” ve “Türk Dış Politikası” sorularında olduğu gibi kelimeye yönelik kavram bilgisi gerektiren ve kelime düzeyinde ayırt edici, eleyici nitelikte sorular da mevcut. Sorular müfredata uygun olup ”resmen-fiilen-hukuken, hakimiyetini genişletmek, milli egemenlik, muhalefet, güçler birliği” gibi kavramlar sorularak kavram bilgisinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir sınav olmuştur. Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ancak Trablusgarp’ın Kuzey Afrika’da olduğunu bilmelerini gerektiren, coğrafya bilgisini ölçen bir soru bulunmaktadır. Sorular, MEB tarafından her ay yayınlanan örnek sorulardan daha kısa olup 7. Üniteden herhangi bir soru sorulmamıştır. Neden-sonuç ilişkisi kurabilen, kavram bilgisine sahip ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM YAPABİLME BECERİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir: Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Önceki yıllara nazaran zorluk derecesinin biraz daha artırıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle sorularda öğrencilerin muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorulara yer verildiği görülmektedir. Ayrıca soruların metinlerinin geçtiğimiz yıllara göre daha uzun tutulduğunu da söyleyebiliriz.

 2022 LGS’de direkt olarak bilgiye dayalı bir soru sorulmamış olsa da yorum gerektiren sorularda öğrenciden konuya ilişkin bilgilerini kullanarak yorum yapması istenmiştir. Soruların büyük çoğunluğunda verilen metin üzerinden çıkarımlar yapılması istenmiştir. Bazı sorularda ise ayet gruplarına yer verilerek öğrencilerin bu ayetlerden hareketle çıkarımda bulunmaları beklenmiştir. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde sınava hazırlanan ve sınav esnasında dikkat problemi yaşamayan öğrencilerin zorlanmayacağı tarzda bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

İNGİLİZCE: DİKKAT VE BECERİ İSTEDİ

İngilizce Ortaokul - Lise Akademik Kurul Üyesi Serra Erdem: LGS 2022’de son ünite olan “Natural Forces” ünitesinden soru çıkmamıştır. MEB’in yayınladığı ve çokça yer verdiği  “karşılıklı konuşma/ diyalog” örnek sorularından yalnızca bir adet sorulmuştur.

Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer veren 3 adet soru bulunmaktadır. “own” sözcüğünün iki soru kökünde sorularak öğrencinin dikkati ve soruyu yorumlama becerisi ölçülmeye çalışılmıştır.

Bir durum bildiren ve/veya durum tespiti yapan ve öğrenciden bu durum ile ilgili bir çıkarım yapmasını isteyen soru tipleri kullanılmıştır.

Bu sene çeldirici soru içeren soruların sınava dahil edildiği görülmüştür. Tablo okuma sorularına ver verilmiş olup grafik okuma soru tiplerine bu sınavda rastlanmamıştır.

Müfredatta önemli yer tutan ve bizlerin de her daim altını çizdiğimiz “Sözcük Bilgisi” oldukça öne çıkmıştır. Ünite kazanımlarında ilintili olarak öğretilen sözcük çalışmalarına ağırlık vermiş olan öğrenciler soruları dikkatle okudukları takdirde rahatlıkla çözebileceklerdir.

MATEMATİK: SEÇİCİ SORULAR VAR

 Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Zuhal Namlısoy: Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Tüm sorular görsellerle desteklenmiştir. Matematik genelinde seçici olabilecek sorular bulunmaktadır. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır. Sentez ve analiz yapabilen öğrencilerin soruları rahatça çözebilecekleri gözlemlenmiştir.

Soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üst kısmında verilmiştir. Son ünitedeki Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konusundan da soru sorulmuştur.

Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır.

 FEN BİLİMLERİ: DÜŞÜNME BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ

Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat: Bu yıl geçen seneden farklı olarak  son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden iki  soru sorulmuştur. DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verilmiştir. LGS’deki fen bilimleri sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara ve her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Soruların geçen seneye göre daha uzun olduğunu ve görsellerin daha yoğun kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilirken güncel konulara da değinilmiştir. (Örneğin ; ekolojik ayak izi sorusu)  Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir.(Örneğin ;katı basıncı, fotosentez soruları) Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşmaktadır. Bu soruların dikkatli okunması ve soruda tam olarak ne istendiğinin tespit edilmesi öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktır. Sınavda öğrencileri zorlayan ve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın geçen seneye göre daha zorlayıcı ve soruların çözümünün  daha zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz.

 TÜRKÇE VE FEN SORULARI

Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: LGS’nin geneline bakıldığında  matematik dersinin sorularının dikkatli ve sorgulanarak  okunması  gerektiği gözlenmiştir. Bu nedenle öğrenciler matematik sorularının çözümünde zaman kaybetmiş olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla benzerlik göstermektedir. Matematik genelinde  seçici olabilecek  sorular bulunmaktadır.

Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu ve soruların daha uzun metinlerden oluştuğu bilgisi paylaşılmıştır. Uzun metinlerden oluşan soruların çözümünün zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fen bilimleri dersinde görsellerin çok yoğun kullanıldığını görüyoruz. Sınavda seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Geçen seneden farklı olarak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitelerinden iki  soru sorulmuştur.

Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi bakımından çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır.  Bu nedenle Türkçe dersinin soruları geçen yıla göre daha zorlayıcı tarzda sorulduğu gözleniyor. Türkçe dersinin sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Yıl içinde işlenen konulardan oluşmaktadır. Metinlerin uzunluğu ortalamanın biraz üzerindedir. Anlam bilgisi, dilbilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir.

 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise sorular müfredata uygun olup kavram bilgisini yoklayan muhakemeye dayalı sorular sorulmuştur. Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ayrıca MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa paragraflardan oluşmaktadır. Kavram bilgisine yönelik eleyici nitelikte birkaç soru da mevcuttur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı, öğrencinin muhakeme gücünü test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir.

İngilizce dersinde, geçen yıla kıyasla çeldirici sorulara yer verilen sınavda, akademik yıl boyunca düzenli çalışarak hazırlanan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve/veya diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler başarı sağlayacaktır.

Sınavın genelinde her dersten seçici sorular sorulmuştur. Sınava hazırlık sürecinde emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: DİKKAT GEREKTİRDİ

Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural: Bu yılki LGS Türkçe sınavı konu kapsamı bakımından MEB müfredatının tamamını içeriyordu. Türkçe testi hem metinler hem de seçenekler açısından daha uzun sorulardan oluşuyordu. Sorularda yorumlama becerisi ön plandaydı. Paragraflarda içerik analizi yapmayı gerektiren soruların çözümünde dikkatin ve odaklanarak okumanın önemi ön plana çıktı ve bu sorular, sınavın ayırt edici soruları oldu. Özellikle tablo okuma sorusunda matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçti. Görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları fazla olduğundan zaman yönetimi ön plana çıktı.Dil bilgisi soruları; kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği nitelikteydi.Genel olarak LGS Türkçe soruları, önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koydu.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATARKÇÜLÜK

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel: 2022 LGS soruları geçen senede olduğu gibi 7. ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” hariç bütün üniteleri kapsayan bir sınav oldu. Sınav, soruların ölçtüğü kazanımlar açısından dengeli bir dağılım gösterdi. Sınavda 3 tane olumsuz, 1 tane öncüllü soru yer aldı. 2021 LGS’de yer alan kronoloji ve harita yorumlama tarzı sorular,bu sınavda yer almadı. Bilgi ve anlama (kavrama) düzeyindeki sorular çoğunluktaydı. Sınavda, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmaları beklendi. Örneğin “muhalefet”, “mütekabiliyet”, “güçler birliği” gibi kavramların anlamlarını bilen öğrencilerin bu sorularda istenen bilgiye daha rahat ulaşmaları beklenir. “Türk dış politikasının temel ilkeleri” ile ilgili soru ise hem kavram hem de tarih bilgisi içeriyordu. Sınavın en belirleyici sorusu, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili soru oldu. Bu soruda Osmanlı Devleti’nin resmen ve hukuken sona erdiğini ayırt edebilen öğrenciler soruyu doğru yanıtlamış olmalı… Bunun dışındaki sorular açık ve netti, tartışmaya açık bir soru yoktu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA İSTEDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınavda sorular açık, anlaşılır ve net bir şekilde ifade edilmişti. Sınavda direkt bilgi soruları sorulmayıp daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular soruldu. Sınavın kapsamında ağırlıklı olarak “Kader ve Kaza İnancı” ile “Din ve Hayat” üniteleri yer almakla birlikte LGS’de ilk defa bu sınavda beklediğimiz şekilde bir sure sorusu geldi. Surenin anlamını yorumlayan öğrencilerin bu soruyu kolaylıkla yapabileceği düşünüyoruz. Geçen senelerde peygamberlerle ilgili soru gelirken, bu sene yapılan sınavda bu konuyla ilgili soru gelmedi. “Din ve Hayat” ünitesi ile ilgili bir soruda öğrencilerin paragrafta verilen bilgilerden yola çıkarak asıl vurgulanmak istenen düşünceye ulaşmaları beklendi. Bu anlamda öğrencilerin seçeneklerde verilen bilgileri dikkatli analiz ederek asıl düşünceye ulaşmaları gerekiyordu.

İNGİLİZCE: YORUMLAMA BECERİSİ

İngilizce Bölüm Başkanı TalarDonikoğlu: LGS 2022 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyordu. Soruların ünitelere göre dağılımı dengeliydi. Sınavda, kelime bilgisi ve yapı bilgisi direkt olarak ölçülmedi. Ancak günlük diyalog ve durum belirten paragraflarla dil kullanım becerilerine yönelik sorular bulunmaktaydı. Soru içerikleri öğrencilerin ilgisini çekecek güncel konulardan oluşmaktaydı. Öğrencilerin iletişim becerisini ölçen ve en temel okuduğunu anlama becerisiyle rahatlıkla çözebilecekleri sorulara da yer verildi.İngilizce testinde, öğrencilerin okuduğunu anlama becerisiyle düşünme becerilerini de kullanarak çıkarımda bulunmalarını ve mantık yürütmelerini gerektiren iki soru yer aldı. Öğrencilerin, tablo ile ilgili öncülle bağlantılı olarak verilen tüm bilgilere tekrar dönmelerini gerektiren bu iki soru geçtiğimiz yıllara göre farklılık gösteriyordu. Bu sorular öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etmelerini gerektiren, çözümü diğer sorulara göre zaman alacak ve düşündürecek sorulardı. Bu bağlamda İngilizce sorularında okuduğunu anlamanın tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda anladığını yorumlama becerisinin de ölçüldüğü bir sınav oldu.

MATEMATİK: ÖRNEK SORULAR GİBİYDİ

Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin: Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl sınavdaki tüm sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanıldı. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynadı. Sınavdaki sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla geçen yıllara göre daha fazla paralellik gösterdi. Sınavın geneline bakıldığında geçen senelere göre belirleyici soru sayısı azalsa da matematik sınavda eleyici ders olma özelliğini korudu. Bu sınavda geçen seneden farklı olarak 6. ünite kazanımlarını içeren soru soruldu, böylelikle sınav tüm üniteleri kapsayan bir sınav oldu. 

FEN BİLİMLERİ: BELİRLEYİCİ OLACAK SORULAR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: Bu yılki sınavda sorular MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve örnek sorularının mantığına paralellik gösteriyordu. Sınavın geneline baktığımızda geçen yıllara göre eleyici soruların ve seçeneklerin çeldiriciliğinin fazla olduğunu söylemek mümkün. Soru metinleri genel olarak geçen yıla göre daha uzundu. Örnek sorularda olduğu gibi okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara, ayrıca grafik yorumlama ve deney sorularına yer verildi. Deney soruları öğrencilerin çıkarım yapma gücünü ölçtü. Sınavda, “DNA ve Genetik Kod”, “Basınç”, “Basit Makineler” ile “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitelerine ait belirleyici sorular vardı. Geçmiş yıllara göre “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinden daha fazla soru soruldu.

ÖRNEK SORULARLA PARALEL

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm derslerin, Bakanlık tarafından yayınlanan kazanım dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi. Dr. Aslan, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisi yüksek öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağının altını çizdi.

GEN KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: BECERİ TEMELLİ SORULAR

Sınav sorularının yarısının paragraf konusunda sorulduğu görülmektedir. Parçada anlam konusunu kendi içinde alt başlıklarına böldüğümüzde; Paragrafta soru-cevap, paragrafın yapısı; grafik, tablo, görsel yorumlama ve mantık muhakeme, paragrafta boşluk doldurma, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları hakkında sorular saptandı. Ayrıca, bu soruların büyük bir bölümünün de beceri temelli sorulardan oluştuğu görüldü. Sözcük ve sözcük gruplarında anlam ile ilgili iki soru soruldu. Metin türlerinden yine bir sorunun geldiği gelmediği sınavda, cümlede anlam ile ilgili yine iki soru sorulmuş bunlardan biri cümle birleştirme diğeri ise cümlede anlam ilişkileri ile ilgili olduğu görüldü. Dil bilgisi olarak nitelendireceğimiz bölümde ise yazım kurallarından bir, noktalama işaretlerinden bir, fiilde çatı konusundan bir, cümlenin ögeleri konusundan bir, anlatım bozukluğu konusundan bir soru sorulduğu gözlemlendi. Geçen yıl ile kıyaslandığında bu sene beceri temelli soruların daha fazla olduğu ve dil bilgisi sorularının da sorulduğu saptandı.

MATEMATİK: DİKKAT İSTEYEN SORULAR

Yıllık planda yer alan her ünitenin yer aldığı Matematik soruları MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluşmaktaydı. Sorular daha çok kazanıma dayalı, dikkat isteyen orta zorlukta sorulardı. Sınavdaki soruların tamamı önceki yıllarda olduğu gibi görsellerle zenginleştirilmişti. Geçen yıllara kıyasla hafifletilmiş soruların bulunduğu gözlemlendi. Seçici diyebileceğimiz birkaç soru bulundu. Düzenli tekrar yapan, konuları pekiştirerek düzenli soru çözümü yapan, kazanımlara hakim olan öğrencilerin kolayca üstesinden gelebileceği bir sınavdı.

FEN BİLİMLERİ: SORULAR DAHA ELEYİCİYDİ

Sorular MEB müfredatına uygundu, ancak 2021 LGS ve MEB örnek soruları ile kıyaslandığında mantık, muhakeme ve deneysel soru sayısı artırılmış olduğu görülüyor. Uzun paragraf içeren ve şekil-grafik sorularının arttırıldığı, mantık muhakeme seviyesi yüksek sorular soruldu. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren; tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer aldı. Kazanım olarak tüm ünitelerden soruların yer aldığı Fen Bilimleri, bu yıl sınavda geçen senelere göre daha eleyici bir rol üstlendi.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA VAR

İlk üniteler ağırlıklı olmak üzere hazırlanan sorularda, en çok soru gelmesinin beklendiği II. Dünya Savaşı ünitesinden soru gelmedi. Yorumlama ve paragraftan anlam çıkarma sorularının da yer aldığı İnkılap Tarihi alanı, genel itibariyle kolay sorulardan hazırlanmıştı. Soru dağılımında, kolay ve orta derecede soruların yer aldığı gözlemlendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BECERİ TEMELLİ

Sorular bilgiden çok “beceri temelli” dediğimiz “yeni nesil” sorular şeklinde hazırlanmıştı. Soruları doğru şekilde okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. Soruların ana vurgusu “dinin birey ve toplum hayatındaki rolü, dinin toplumdaki ahlaki oluşuma katkısı, yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi” şeklinde olmuştur. Geçtiğimiz yıllara göre beceri temelli soru sayısına daha fazla yer verilmesi nedeniyle öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama gibi farklı alanlardaki becerilerini ön plana çıkartacak nitelikte olduğu söylenebilir.

İNGİLİZCE: OKUDUĞUNU ANLAYAN ÇÖZDÜ 

Sorular ilk 8 üniteden sorulmuştur. Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Friendship’ ‘Teenlife’ ve ‘On The Phone’ ünitesinden 2’şer soru, kalan ünitelerden 1’er adet soru sorulmuştur. 9. Ünite olan ‘Science’ ve 10. Ünite ‘Natural Force’ ünitesinden hiç soru sorulmadı.  

'The Internet' ünitesi, 'Teen Life' ve 'Adventures' ünitesi ile harmanlanarak 2 adet soru sorulmuştur. Sorular dilbilgisi yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma ve aynı zamanda kelime bilgisini de ölçen sorulardı. Sınavda 3 adet olumsuz köklü soru vardır. Diğer sorular olumlu soru köklerinden oluşmaktadır. Sınavda 1 adet görsel ve 1 adet tablo sorusu sorulmuştur. Sınavda soru kökünde ’Own’ kelimesini dikkatli okumayan öğrencilerin kaçırabileceği iki adet çeldirici soru vardır. Ayrıca dikkat çeken diğer bir nokta ise, uzun paragraf sorusu sorulmamış olmasıdır. 

Sınavda müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorulardan oluşmuştur. Soruları dikkatli okuyan, doğru çıkarım yapan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorular olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan LGS sınavları ile kıyaslandığında LGS 2022’nin benzer zorlukta bir sınav olduğu yönündedir. 

DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

2022 LGS sözel alanın ayırt ediciliğinin, bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Sınavda bağlamsal sorular kadar kazanım kavrama sorularının da ön planda olduğu görülmektedir. Türkçe ve matematik branşlarının zaman yönetiminde lokomotif branşlar olduğu göze çarpmaktadırYorumlama, grafik ve görsel okuma, çıkarım yapma, karşılaştırma, muhakeme yapma, okuduğunu anlama bu yıl da LGS soruları ile ölçülen üst düzey düşünme becerileridir.”

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORULAMA ÖN PLANDA

Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibranimoğlu: Türkçe Böl2022 LGS Türkçe branşında okuduğunu anlama ve yorumlama, anahtar beceridir. Bu beceri; gerek sözcük, cümle ve paragrafta anlam gerek de grafik-tablo sorularıyla sınanmıştır. Ana dil eğitiminde sarmal bir şekilde dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle yorum becerisi gelişmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş öğrencilerin, sınavı bir adım önde tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Sınavda, tek bir sözcüğün anlamından ziyade söz gruplarının anlamını bağlamdan tahmin etmede antrenmanlı öğrencilerin çözümleyebileceği eleyici bazı soruların olduğunu belirtebiliriz. Söz varlığının geliştirilmiş olması; metin tamamlama, metinde hangi önemli noktaların vurgulandığını belirleme, içerik yorumlama sorularında da öğrencileri bir adım öne çıkaracaktır. “Gözlem, tartışma, karşılaştırma, tanımlama” gibi kavramların bilinmesi de yorum becerisini desteklemektedir. Bu durum da branş bazlı bazı terimlerin bilinmesinin önemini ortaya koymaktadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi grafik-tablo ve görsel yorumlama soruları da sorulmuştur. Bu sorularda işlem basamaklarını takip etmek, yardımcı düşünceleri belirleyebilmek, çıkarımda bulunabilmek, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğini tespit edebilmek, metin türlerine ait özellikleri bilmek önemli. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl özlü söz; konu, başlık ve ana fikir gibi soru tarzları sorulmamıştır.

DİL BECERİSİ DE SINANDI

Dil bilgisi kazanımları, geçen yıl sınavda yer almamıştı. Fiilimsi konusundan soru sorulmayan 2022 LGS’de; yazım ve noktalama, fiilde çatı, cümlenin ögeleri, anlatım bozukluğu konusundan soru gelmiştir. Dil bilgisi sorularında hem ön bilgileri doğru okuyup yorumlayabilmek hem de kuralları iyi öğrenmiş olmak sınav başarısı için önemlidir.

 

MATEMATİK: MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BECERİSİ SINANDI

 

Matematik Bölüm Başkanı Berivar Dülğer: 2022 LGS matematik soruları incelediğinde tüm soruların 8. sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlandığı söylenebilir. Sorular açık bir dille ve yalın bir şekilde sorulmuştur. Matematik testinde, temel bilgi ve uygulama düzeyindeki sorular da yer almaktadır. Geçen yılki LGS matematik sorularıyla karşılaştırdığımızda bu yılki soruların çözüm adımlarının daha kısa olması, zaman yönetimi açısından öğrencilere kolaylık sağlamıştır. Sınavın matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve sorularda açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

MEB’in yayımladığı örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile öğrencilerden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir. Bazı sorularda farklı konulara ait kazanımların bir arada kullanıldığı bağlamsal soru örneklerine rastlanmaktadır. Sorular görsel anlamda zengindir ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir.

Matematik branşı için şu söylenebilir ki düzenli çalışma, konu tekrarı yapma ve bol test çözme ile LGS’de başarı sağlanabilir.

 

FEN BİLİMLERİ : BİLGİ VE YORUM BECERİSİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi: Fen bilimleri testi, 8.sınıf tüm ünitelerini kapsamaktadır. Soruların ünitelere dağılımı: Mevsimler ve İklim 1 soru, DNA ve Genetik Kod 4 soru, Basınç 2 soru, Madde ve Endüstri 5 soru, Basit Makineler 2 soru, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 4 soru, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 2 soru şeklindedir.

A kitapçığı, biyoteknoloji konusu ile ilgili 4.soru, besin zinciri ve enerji akışı konusu ile ilgili 5.soru, sıvı basıncı ile ilgili 11.soru, elektrik yükleri ve elektriklenme konusu ile ilgili 14 ve maddenin ısı ile etkileşimi konusu ile ilgili 19.soruların diğer sorulara göre daha ayırt edici olduğu söylenebilir.

Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olup sorularının görsel ve grafik okuma, bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA ÖNEMLİ

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş: 2022 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi soruları, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Sorular beklediğimiz nitelikte olup, dersimizin kazanımlarına ait kavramları sorgulamaktadır. Öğrencilerin neden-sonuç çıkarımı yaparak kazanıma ait bilgilerini kullanmalarını gerektiren, Atatürk’ün sözlerinden farklı kazanımlara ait çıkarım yapacakları, alan bilgilerinin ölçüldüğü bir sınavdı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili sorunun diğerlerine göre daha ayırt edici ve bilgi ağırlıklı olduğu söylenebilir. Soru-ünite dağılımlarına bakıldığında geçen yıllarda olduğu gibi 4.ünite Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye’den ağırlıklı olarak soruların yer aldığı, 7.ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden ise soru sorulmadığı görülmektedir. Ayrıca savaşlardaki cepheler, ülkelerin coğrafi konumları, harita okuryazarlığının önemi bu yılki sınavda da göze çarpmaktadır. Dersimizin konu ve kazanımlarını iyi kavramış, düzenli konu tekrarı yaparak test çözen öğrencilerimizin zorlanmayacağı nitelikte bir sınavdı.

 

İNGİLİZCE: ZAMAN YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu: Soruların yayımlanan örnek sorulara benzer ve soruların anlaşılır olduğu görülmüştür. Genel anlamda hedef kazanımlar dengeli ve sarmal bir şekilde test edilmiştir. Soruların genellikle zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin anahtar kelimeleri göz önünde tutarak; metinlerin bütününü okuyup anlam çıkarmalarını, yorum yapmalarını, ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmelerini gerektiren soru çeşitleri sınavda karşımıza çıkmıştır. Soruları, dikkatle okuyup tüm seçenekleri inceleyen öğrenciler bir adım önde olacaktır.

Sorular, öğrencilerin yorum becerileri ile dikkatlerini de ölçmüştür. Öğrenciler verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşmış, üst düzey düşünme becerilerini kullanmış ve soruları iyi bir şekilde analiz etmiş olmalıdırlar. Zamanı iyi yönetebilen ve dikkatli olan öğrencilerin sınavı başarıyla tamamladığı söylenebilir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BİLGİ İÇERİKLİ VE DÜŞÜNSEL BECERİLER

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullan Albayrak: 2022 LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi sorularının ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan soruların ilk dört üniteden oluştuğu ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorularla karşılaştırıldığında zorluk derecelerinin birbirlerine yakın olduğu görülmektedir.  Sorular, bilgi içerikli olmakla beraber “her toplumda hurafelere rastlanmasının kaynağının bilgi eksikliği oluşu ve akla uygun yollarla çözüme gidilmemesi” sorusunda olduğu gibi düşünsel becerilere de dayalıdır.  Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. İbn-i Sina’nın öğrenciliğinin bir döneminde matematik ile ilgili yaşadığı zorlu süreci nasıl atlattığına dair öğrencileri düşünmeye sevk eden soru, doğal afetlerdeki insan kaynaklı ihmallerin vurgulandığı sorular bunun somut örneğidir. Buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması amaçlanmış, ilgi çekici ve merak uyandırıcı ögelerle desteklenerek öğrencilerin soruları keyifle çözmesi hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır.

2022 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

UZMAN LGS SINAV SORU ANALİZ TÜRKÇE İNKILAP DİN İNGİLİZCE MATEMATİK FEN
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler bu sefer Çayırova'dan seslendi: Emekçilerin kayıpları giderilmeli
Öğretmenler bu sefer Çayırova'dan seslendi: Emekçilerin kayıpları giderilmeli
Eğitim İş Sakarya Şubesi üyeleri piknikte buluştu
Eğitim İş Sakarya Şubesi üyeleri piknikte buluştu