Sayıştay: MEB, Şartları Taşımayan 49 Personeli Ilçe Müdürü Yaptı

Sayıştay tarafından kamu kurumları için düzenlenen 2020 yılı Denetim Raporları'na göre MEB, şartları taşımayan 49 personeli ilçe müdürü yaptığı ortaya çıktı.

Sayıştay: MEB, Şartları Taşımayan 49 Personeli Ilçe Müdürü Yaptı
Sayıştay: MEB, Şartları Taşımayan 49 Personeli Ilçe Müdürü Yaptı Admin

Memurlar.nette yet alan habere göre,

Sayıştay tarafından kamu kurumları için düzenlenen 2020 yılı Denetim Raporları yayımlanmaya başladı. Bakanlıkların ve kamu kurumlarının 2020 yılı denetim raporlarında mevzuata aykırılıklar içeren birçok bulguya yer verildiğini görüyoruz.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılı denetim raporunda da birçok bulguya yer verilmiştir. Bu bulgulardan birisi de "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kadrolarına Mevzuatta Öngörülen Şartları Sağlamayan Kişilerin Atanması"na ilişkin mevzuata aykırılıklardır.

Şartları taşımayanlar ilçe müdürü olarak atanmış

İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına mevzuatta öngörülen atanma şartlarını taşımayan kişilerin asaleten atandığı görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin (13.01.2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete ile değişik) "İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna atama" başlıklı 23üncü maddesinde; ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 6ncı maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerektiği; ikinci fıkrasında ise şube müdürü kadrosu için hangi özel şartların aranacağı belirtilmiştir.

Yasal düzenlemelere göre ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna atanacakların 657 sayılı Kanunun 68inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartların yanında; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak şube müdürü kadrosuna atandıktan sonra en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olması gerekmektedir.

Adı geçen Yönetmeliğin 23üncü maddesi "(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-18/7/2020- 31189) (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır." şeklinde değiştirilmiş ve yeni düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle, ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanmak için aranan mevcut şartlar genişletilerek, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl ya da eğitim kurumu müdürü ve şube müdürü kadrolarında toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olanların da ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanabilmelerine imkan tanınmıştır.

49 personel şartları taşımadığı halde ilçe müdürü olarak atanmış

Söz konusu Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdikten sonra yapılan ilçe milli eğitim müdürü atamaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak, yapılan incelemelerde; Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce 2020 yılı içerisinde 49 personelin asaleten atanabilme için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını taşımadıkları halde ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atandıkları tespit edilmiştir. Her ne kadar Kamu idaresi bu durumun insan kaynağı yetersizliğinin getirdiği zorunluluklardan kaynaklandığını ifade etse de, bu zaruriyetin mevzuatın dışına çıkılmasının gerekçesi olamayacağı değerlendirilmektedir.

Kaldı ki Kamu idaresinin de belirttiği üzere söz konusu durumlarda, mevzuatımız kurumlara geçici görevlendirme veya vekaleten görevlendirme gibi seçenekler sunmaktadır.

MEB 17 ilçe müdürünün bilgisini sunamamış

2020 yılında atanan 49 ilçe milli eğitim müdüründen 2sinin çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrıldığı; 11inin 18 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğinden sonra, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğüne atanmış ve bu görevde en az dört yıl bulunanlar arasından atandıkları için görevde bulunmalarının mevzuata uygun hale geldiği görülmüştür. Bakanlık yetkilileri tarafından 17 ilçe milli eğitim müdürü hakkında yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğüne atandığına dair bilgi ve belgelerin Valiliklerden temin edilemediği bildirilmiştir.

Bu durum, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gerekse Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike aykırılık oluşturmaktadır.

Eğitim sisteminin etkili, güven duyulan ve yasal çerçevesi ile uyumlu bir şekilde yönetilmesinin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalarda yasal düzenlemelere riayet edilmesi, mevzuata aykırı atamaların iptal edilmesi ve bundan sonra yapılacak atamalarda yasal düzenlemelere uygun olmayan uygulamalara mahal verilmemesi gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net

Meb sayıştay rapor
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖĞRETİCİ: ENFLASYON FARKI AYLIK OLARAK ÖDENMELİDİR!
ÖĞRETİCİ: ENFLASYON FARKI AYLIK OLARAK ÖDENMELİDİR!
EĞİTİM İŞ RİZE ŞUBESİ: KPSS SKANDALINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
EĞİTİM İŞ RİZE ŞUBESİ: KPSS SKANDALINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK