VELİ-DER YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İKİNCİ HAFTA RAPORUNU YAYIMLADI

Öğrenci Veli Derneği yüz yüze eğitimin başladığı 2 haftanın raporunu yayımladı.

VELİ-DER YÜZ YÜZE  EĞİTİMDE İKİNCİ HAFTA  RAPORUNU YAYIMLADI
VELİ-DER YÜZ YÜZE  EĞİTİMDE İKİNCİ HAFTA  RAPORUNU YAYIMLADI Admin

Öğrenci Veli Derneği yüz yüze eğitimin başladığı 2 haftanın raporunu yayımladı. 
İşte o rapaor;  

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ OLARAK; SALGINDA, YÜZYÜZE EĞİTİMDE 2. HAFTA RAPORUNU AÇIKLIYORUZ.

OKULLAR ALARM VERİYOR!

Salgında gerekli önlemler alınmadan, okullar açıldığı için, okullar alarm vermeye devam ediyor. Ülkenin her yerinde, art arda karantina ve vaka haberleri alıyoruz. Öğrenci Veli Derneği olarak yaptığımız çalışma sonucunda; derneğimize ulaşan bilgilere göre, salgının 2. haftasında en az 611 sınıf karantinaya alınmıştır.  Ordu  Aybastı Fen Lisesi’nin bütün sınıfları karantina nedeni ile kapatıldığını, dolayısıyla fiili olarak okul kapatılmış oldu. Her gün, her saat yeni vakalar, yeni karantina haberleri almaya da devam ediyoruz. İşte bu yüzden her geçen gün kaygılarımız daha da artıyor.

Yeterli önlemlerin alınmamasından kaynaklı, bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Ve bu gerçeklikten uzaklaşarak, okulları hiçbir önlem almadan açtınız. Salgında çocuklarımızın, biz velilerin ve eğitim emekçilerinin sağlığını bir kez daha riske attınız. Yaşanılan her vakadan, her karantinadan siz sorumlusunuz.

* İŞKUR—MEB protokolü çerçevesinde, TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve farklı kurumlarda istihdam edilecek temizlik, güvenlik görevlilerinin görevlendirilmeleri her yılın Ekim ayı içersinde başlatılmakta ve Haziran ayında işten çıkarılmaktadırlar.

Takvim salgına rağmen, 6 Eylül’ den önce, işe alımlar başlatılmadığı için, okulların büyük çoğunluğunda yeterli temizlik ve güvenlik görevlisi hala işe başlatılmamıştır. TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında görevlendirilenler, aynı zamanda farklı kurumlarda da görevlendirildiği için, okullarda görevlendirilecek olanlar ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır.

Buradan uyarıyoruz; bu mantık ile Ekim ayı ile birlikte yapılacak görevlendirmeler de ihtiyacı karşılamayacaktır.

Görevlendirilecek eğitim emekçilerinin, çalışma usul ve esaslarında; temizlik görevlileri 8 derslikten, işlikten sorumludur. Görevlendirme sayıları da bu usul ve esaslar üzerinden belirlenmelidir. Salgında ciddi sağlık riski ile karşı karşıya kalan eğitim emekçileri esnek çalışmaya zorlanamaz.

TYP’ li (Toplum Yararına Programlı) personel görevlendirme takvimi, bir an önce başlatılmalıdır. Tüm okulların ihtiyacını karşılayacak sayıda görevlendirme acilen yapılmalıdır.

*15 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceği açıklandı. MEB’ in verileri ile dahi en, az 170 bin öğretmen ataması ihtiyacı varken, bu sayı ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır. Açıklanan öğretmen atama takvimi ile de görüyoruz ki; öğretmenlerin ataması şubat ayında gerçekleşecektir. 2022 atamalarını, şu anda göreve başlatacaklarmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu olan, çocuklarımızın eğitim hakkı, çocuklarımızın, biz velilerin, eğitim emekçilerinin sağlık hakkıdır. Yaratılmaya çalışılan bu algıyı reddediyoruz.

MEB’ in 6 Eylül’ de ücretli öğretmen görevlendirmesi duyurusunun yapılması bile, öğretmen atama ihtiyacının ne denli acil ve önemli olduğunun önemli bir kanıtıdır.

15 bin öğretmen atamasının Şubat ayında değil, bir an önce yapılarak, öğretmenler göreve başlatılmalıdır. Ücretli, sözleşmeli değil, kadrolu ve yeterli sayıda öğretmen ataması acilen yapılmalıdır.

*Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, okullardan gelen bilgiler ve açıklanan raporlarla, okul terkinin arttığını öğreniyoruz. İşte bu yüzden, örgün eğitimden kopuşlar hızlanıyor. MEB 2020-2021 istatistikleri ile gördük ki, en az 155.938 öğrenci örgün eğitim dışına çıkmıştır.

Gerçek tablo ise, bu verilerden çok daha vahimdir. Örneğin; Diyarbakır Eğil’ de, bir okulda 205 öğrenci örgün eğitimde kayıtlı görünüyor iken, yalnızca 140 öğrenci okula devam etmektedir.

MEB; 6 Eylül’ den bugüne, yüz yüze eğitime devam etmeyen çocuklara ilişkin, güncel verileri bir an önce açıklamalı, örgün eğitime devam etmeyen çocuklarımızın durumu araştırılmalı, ihtiyacı olan çocuklarımıza maddi destek sağlanmalı, örgün eğitimden kopuşla ilgili önlemler bir an önce alınmalıdır.

Telafi programı için, acilen yeterli bütçe ayrılmalı, hazırlıklar bir an önce yapılmalıdır.

Salgın koşullarında, eşitsizlikler her geçen gün derinleşmesine rağmen, salgın hiç yaşanmamış gibi müfredatta seyreltilme yapılmamıştır. Bir an önce müfredatın seyreltilmesi noktasında çalışma yapılmalıdır.

 *Kalabalık okullar, sınıflar sorunu devam ediyor. MEB hiçbir önlem almadan, tam zamanlı tüm kademelerde, yüz yüze eğitimi başlattı. Yüz yüze eğitim 30-40-50-60 kişilik sınıflarda, fiziki mesafe mümkün olmadan sürdürülüyor. Bu koşullarda okullarda salgın yayılımı, daha da artacak.

 

Salgınla birlikte, özel okullar ile kamu okulları arasında yaşanılan eşitsizlik, hem eğitim hakkı, hem de sağlık hakkı açısından daha da derinleşmiştir. MEB 2020-2021 istatistiklerine göre özel okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 9,4 iken, kamu okullarında 26’ dır.

Eğitim ayrıcalık değil, bir haktır. Kamusal eğitim hakkından, tüm çocuklarımızın, biz velilerin ve eğitim emekçilerinin sağlık hakkından MEB sorumludur.

20 Eylül’ den itibaren acilen;

Okullardaki sınıf mevcutları seyreltilmelidir. Ek derslik sağlanmalıdır.  Ders saati sayısı, ders süreleri, okulda bulunan süre azaltılmalıdır. Gerekli yerlerde ikili eğitime acilen geçilmelidir.

Öğretmenler ekonomik olarak desteklenmelidir. Ek ders ücreti artırımlı ve ödenmeli, yapılacak bir düzenleme ile 30 saatin üzerinde görevlendirmelerde, her ders saati için ücret en az %100 artırılmalıdır. Gerekli yerlerde seyreltilmiş ve aşamalı eğitim tekrar hayata geçirilmelidir.

*Ulaşımla ilgili sağlık, güvenlik sorunları devam ediyor. Veli-Der olarak başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, okulların açık kaldığı süre boyunca, toplu ulaşımın öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz sağlanması noktasında gerekli görüşmeleri ve çalışmaları yürüteceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.

Tüm öğrenciler ve öğretmenler için yüz yüze eğitim süresince toplu ulaşım ücretsiz sağlanmalıdır.

*Aşı, hijyen, havalandırma, fiziki mesafe tüm önlemler, bütünlüklü olarak hayata geçirilmelidir.

*Pansiyonlu okullarda da, önlemlerin alınmaması sonucunda vakalar artmaktadır. Temizlik görevlisi sayısı buralarda da yetersizdir. Çok sayıda pansiyonlu okulda, güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Örneğin; Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’nin yatılı pansiyonunda hem yemek, hem de temizlikten sorumlu yalnızca 2 kişi bulunmaktadır. Öğrenciler odalarını temizlemek zorunda kalmakta, etütler yeterli temizlik görevlisi olmadığı için, toplu halde yemekhanede yapılmaktadır. Güvenlik görevlisi olmadığı için de, akşam 20:00’ da kapılar kilitlenmekte, sabah 06:00’ da açılmaktadır. Çocuklarımız sağlık riskinin yanında, güvenlik riskiyle de karşı karşıya kalmaktadır.

 

*İşten çıkarma yasağına rağmen özel öğretim kurumlarında 12.535 öğretmen işini kaybetmiştir.

 MEB; tüm eğitim emekçilerinin haklarını korumak için gereğini yapmalıdır. Kamu kaynakları, özel okul sahiplerinin ihtiyaçları için değil; kamusal eğitim için, çocuklarımızın, eğitim emekçilerimizin hakları için kullanılmalıdır.

Salgında çocuklarımız, biz veliler, öğretmenler, okul idarecileri ve tüm eğitim emekçileri, okullarda sağlık riskiyle ve sorunlarla baş başa bırakılmıştır.

Şeffaf bilgi edinme hakkı, hepimizin en temel hakkıdır. Hiç gecikmeden; il il, okul okul, karantinaya alınan okulların, pozitif ( ) tanısı konulan öğrencilerin, eğitim emekçilerinin sayısını MEB’lığı acilen açıklamalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Biz; Öğrenci Veli Derneği olarak, il il okullarda yaşanılan sorunları kayıt altına almaya, çocuklarımızın eğitim hakkı için, toplumun sağlık hakkı için, gerekli önlemler alınarak, okulların açık tutulması için, demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizi basına ve kamuoyuna bildirmek isteriz.

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ
 

Ek: KARANTİNA LİSTESİ

Adana

*15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Ceyhan Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada…
 Amasya

* Amasya’ da en az 12 sınıf karantinada (Amasya Güzel Sanatlar Lisesi, Amasya 12 Haziran Lisesi,Taşova Anadolu Lisesi ,Merzifon Vali Hüseyin Poroy,Gümüşhacıköy Sağlık Meslek Lisesi,Amasya Abdurrahman Kamil Ortaokulu,Amasya Kumru Hatun Anaokulu, Amasya Alptekin Lisesi)


 Ankara

* Ankara’ da en az 30 sınıfta karantina var. (Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi’ nde 3 sınıf, Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Şehit Erdal Koçak MTAL 4 sınıf karantinada, Sincan Anadolu Lisesi 5 sınıf karantinada, Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, İlksan Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Sincan Şehit Özgür Can İnce MTAL’ de 2 sınıf karantinada, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Ufuk Arslan Anadolu Lisesi nde 3 sınıf karantinada, Yalçın Eskiyapan İlkokulu 1 sınıf karantinada, Kızılcahamam Orhan Gazi Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Şehit Mehmet Karakaşoğlu MTAL 2 sınıf karantinada, Aydınlıkevler MTAL 1 sınıf karantinada, Kamil Ocak Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Yalçın Eskiyapan Ortaokulu 2 sınıf karantinada)

Sibel İsmet Çatık Orta Okulunda 3 sınıf karantinada, Yenimutlu İlkokulu bir sınıf karantinada, Elmadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nde bir sınıf karantinada, Ahmet Hizal anasınıfı karantinada, Tuzluçayır İlkokulu 1 sınıf karantinada,  Ticaret Odası Ortaokulu’ nda 3 sınıf karantinada

Elmadağ AL. 2 sınıf karantinada, Abidinpaşa Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada,

Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu 1 sınıf karantinada,  Turhan Polat Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Üregil MTAL bir sınıf karantinada, Açıkalın 3 sınıf karantinada, Piri Reis İO 4 sınıf karantinada

Şehitler Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Şehit Ali Alitkan Spor Lisesi 2 öğrenci 1 sınıf karantinaya alındı,  Yavuz Sultan Selim OO 1 sınıf karantinada,  Ankara Anadolu Lisesi’de 1 sınıf karantinada, Ankara Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Atatürk MTAL 2 sınıf karantinada, Mustafa Kemal MTAL de 1 sınıf karantinada,  Sincan ilkokulu 2 sınıf karantinada, Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada

Antalya

* Antalya’ da en az 10 sınıfta karantina var. (Barbaros Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Gazi Anadolu Lisesi’ nde (10. Sınıf) 1 sınıf karantinada, Döşemealtı MTAL’ de (11. Sınıf) 1 sınıf karantinada, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’ nda (7. Sınıf) 1 sınıf karantinada, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, İrfan İlk Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Güzeloba Ortaokulu’ nda (8. Sınıf) 1 sınıf karantinada, Başöğretmen Atatürk  Ortaokulu’ nda 3 sınıf karantinada)


 Artvin

* Okullarda özellikle pansiyonlu okullarda vakalar yaşanmaya başladı. Ancak covid-19  pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar rehberine göre sınıfta en az 2 vaka olması durumunda sınıflar karantinaya alınmaktadır.

Aydın

*Efeler Ticaret Odası İlkokulu’ nda ana sınıfı bölümünden 1 sınıf karantinada ve ilkokul bölümünden 1 sınıf karantinada, Didim’ de Valiler Ortaokulu’ nda 2 sınıf karantinada


 Balıkesir

*Balıkesir’ de en az 10 sınıf karantinada (Balıkesir Ayvalık ilçesinde 29 okuldan 3’ ünde; 3 sınıf karantinada. (Ayvalık Sakarya Ortaokulu, Ayvalık Atatürk Ortaokulu –Ana sınıfı bölümü-, Pakmaya Kenan Kaptan MTAL) Bolu

* Orhangazi Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Mevlana İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Canip Baysal Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Bolu Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada


 Bursa

*Bursa’ da en az 14 okulda karantina var. (Hamidiye MTAL 1 sınıf karantinada, Ergin Ağaç MTAL 1 sınıf karantinada, Veysel Karani MTAL 1 sınıf karantinada, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 2 sınıf karantinada, Şehit Bülent Aslan İlkokulu 1 sınıf karantinada, Karacabey Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Kocatepe Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Atatürk İlkokulu 2 sınıf karantinada, Sınav Koleji 2 sınıf karantinada, Çınar Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, MustafaKemalpaşa MTAL 1 sınıf karantinada Hacı Sevim Yıldız Erkek Pansiyonu kapatıldı, Mediha Hayri Çelik Erkek Pansiyonu karantinaya alındı.)


 Çanakkale

* Çanakkale’ de 12 sınıf karantinada (Çanakkale Anadolu Lisesi, Çanakkale MTAL, Zübeyde Hanım Anaokulu, Güzel Sanatlar Lisesi, Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi, Bayramiç’ te 7 okulda karantina)


 Çorum

* Çorum ili genelinde en az 59 sınıf karantinada. (Merkez Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu 2 sınıf karantinada, İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi 2 sınıf karantinada, İskilip Fen Lisesi Pansiyonu karantinada…)
 Denizli

* Denizli Sarayköy Ortaokulu’ nda 7. sınıfta bulunan 2 öğrenciye ( ) tanısı konuldu. Anaokulu kısmında bir sınıf karantinaya alındı. 
 Diyarbakır

*Diyarbakır’ da en az 20 sınıf karantinada  (142 öğrenci, 59 öğretmen ( ))
 Edirne

*Edirne’ de en az 8 sınıf karantinada… (Şükrüpaşa İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Emel Özgür Subsıay MTAL’ de 2 sınıf karantinada, Edirne K.A. Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda 1 sınıf karantinada,Edirne Suleyman Demirel Fen Lisesi’nde 1 sınıf karantinada,Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nde 1 sınıf karantinada,Edirne Ilhami Ertem Anadolu Lisesi’nde 1 sınıf karantinada, Edirne Emel Özgür Subasiay MTAL’ de 1 sınıf karantinada)
 Erzincan

* Erzincan ‘ da en az 3 sınıf karantinada.
 Eskişehir

*Eskişehir’ de en az 14 sınıf karantinada… (Fahri Keskin Fen Lisesi’nde 1 sınıf karantinada, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1 sınıf karantinada, Odunpazarı Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu’nda 1 sınıf karantinada, Ticaret Odası Ortaokulu’nda 1 sınıf karantinada,  Mustafa Kemal İlkokulu’nda 1 sınıf karantinada,  Kılıçoğlu Anadolu Lisesi’nde 1 sınıf karantinada, Atatürk MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Murat Tuzsuz MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Tayfun Bayar Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Mehmet Gedik Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Ahmet Sezer Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Melahat Ünügür İlkokulu’ nda 1 Sınıf karantinada, Şeker İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Mustafa Kemal İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada)
 Mersin

*Mersin’ de en az 29 sınıf karantinada…(Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’ nde 3 sınıf karantinada, Halil Akgün İlkokulu Anasınıfı bölümünde 1 sınıf karantinada, Şehit Mustafa Korkmaz İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Mersin Akdeniz Fen Lisesi’ nde (4 şube 12. Sınıf, 3 şube 11. Sınıf) 7 sınıf karantinada, Mezitli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ nde (12. Sınıf) 1 sınıf karantinada,  19 Mayıs Anadolu Lisesi’ nde (11. Sınıf) 1 sınıf karantinada, Fatih İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Muhittin Develi Ortaokulu’ nda (6. Sınıf) 1 sınıf karantinada, Müfide İlhan İlkokulu 2 sınıf karantinada, Mahmut Arslan Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Şifa Hatun MTAL’ de 2 sınıf karantinada, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’ nde (12. Sınıf) 2 sınıf karantinada, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Hacı Zarife Çelebi Aygar Anadolu Lisesi’ nde (10. Sınıf) 1 sınıf karantinada, 75. Yıl Fen Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Barbaros Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Piri Reis İlkokulu’ nda anasınıfı bölümünde 1 sınıf karantinada)
 İstanbul

*İstanbul’ da en az 101 okul karantinada…(Bakırköy’ de 7 sınıf karantinada, Erenköy Kız Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, R. Nuri Güntekin İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Kemal Atatürk Anadolu Lisesi’ nde 3 sınıf karantinada, Erenköy Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, 60. Yıl Anadolu İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 1 sınıf karantinada, 3. Selim İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu’ nda 2 sınıf karantinada, Turhan Mediha Tansel İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Çakmak Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Paşabahçe Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, İstanbul Kadıköy Lisesi anasınıfı bölümünde bir sınıf karantinada, Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Kasımpaşa Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Galata MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Galata Kız İmam Hatip Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Şişli Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Halide Edip Adıvar İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Alibeyköy Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Refhan Tümer ÇPL’ de 2 sınıf karantinada, Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Şehit Verdi Yurduseven Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Süleyman Şah Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Alibeyköy Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Halis Kutmangül MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Plevne Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Turgut Özal Ortaokulu’ nda 2 sınıf karantinada, Şükrü Yemenicioğlu İlkokulu’ nda 4 sınıf karantinada, Mustafa Kemal İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Albeyköy MTAL’ de 4 sınıf karantinada, Kartal Yavuz Selim Ortaokulu’ nda 2 sınıf karantinada, Emine İbrahim Tekin Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Şehit Er Serhat Şanlı Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Teğmen Burak evirgen İlkokulu’ nda 2 sınıf karantinada, Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Burak Bora Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu’ nda2 sınıf karantinada, Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’ nda 3 sınıf karantinada, İhsan Zakiroğlu Ortaokulu’ nda 5 sınıf karantinada, Tuzla Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Tuzla Tezer Taşkıran Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantınada, Yakacık MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Maltepe Kadir Rezan Has ilkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Handan Hayrettin Yelkikanat MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Fındıklı Şehit Gökhan Soylu İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Asım Kibar Turizm Otelcilik Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Kartal Eyyup Genç İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Kadir Has Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Medine Tayfur Sökmen İmam Hatip Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Maltepe Prof. Abdullah Türkoğlu Ortaokulu’ nda 3 sınıf karantinada, Halit Armay Anadolu Lisesi’ nde 4 sınıf karantinada, Maltepe Kazım Tunç İlkokulu’ nda 2 sınıf karantinada, Şükran Ülgezen MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Fatih Vedide Pars Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada.Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada)
 

 

İzmir

* İzmir’ de en az 73 sınıfta karantina var.(Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Kaklıç İlkokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Atakent Anadolu Lisesi’ nde 3 sınıf karantinada, Suzan Divrik MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Karşıyaka Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada,Adnan Menderes Anadolu Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Havva Özişbakan MTAL’ de 1 sınıf karantinada, Bayraklı Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Çamkıran Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Çiğli Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada, Şehit Ali Karaoğlan Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Karşıyaka Lisesi’ nde 1 sınıf karantinada, Çiğli Naime Tömek MTAL’ de 2 sınıf karantinada, Fevzi Özakat Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Fevzi Çakmak İlkokulu anasınıfı  bölümü 1 sınıf karantinada, Karabağlar Aydınoğlu Mehmet Bey İlkokulu 1 sınıf karantinada, Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 2 sınıf karantinada, Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Ödemiş Zübeyde Hanım MTAL 1 sınıf karantinada, Ödemiş Zafer İlkokulu 1 sınıf karantinada, Bayındır Sadık Sanem Anadolu Lisesi 2 sınıf karantinada, Ödemiş Anadolu Lisesi 3 sınıf karantinada, Bayındır Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Ödemiş Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Ödemiş 50. Yıl Ortaokulu 11 sınıf karantinada, Ödemiş İlk Kurşun MTAL 1 sınıf karantinada, Ödemiş Prof. Dr. Muzaffer Kula Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Ödemiş 3 Eylül YBO 1 sınıf karantinada, Tire Gökçen Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Ayrancılar Adnan Menderes ilkokulu 1 sınıf karantinada, Torbalı Çetineller Ortaokulu 3 sınıf karantinada,Torbalı Cumhuriyet MTAL 1 sınıf karantinada, Kemal Başöğretmen İlkokulu 1 sınıf karantinada, Gazi Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Şehit Ferdi Tosun Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Ödemiş Mustafa Ayşe Yanbastı Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Karabağlar Cumhuriyet MTAL 1 sınıf karantinada, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü 2/ 1 sınıf karantinada, Tire Ersan Kirazoğlu MTAL 2 sınıf karantinada, Mithatpaşa MTAL 1 sınıf karantinada, Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi 1 sınıf karantinada,İzmir Kız İmam Hatip Lisesi  1 sınıf karantinada, Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu 1 sınıf karantinada, Güzelyalı Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Cumhuriyet NSİ MTAL 1 sınıf karantinada, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 sınıf karantinada, Buca 23 Nisan İlkokulu 1 sınıf karantinada, Ege İhracatçıları Birliği Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Buca Ortaokulu 1 sınıf karantinada)
 

 Kırklareli

*Lüleburgaz, Kırklareli ve Pınarhisar’ da en az 10 okul karantinada.
 Kırşehir
 

 Kocaeli

* Kocaeli’ de en az 23 sınıfta karantina var. (M. Dereli Fen Lisesi 1 sınıf karantinada, Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi’ nde 2 sınıf karantinada, Derince İbni Sina İlkokulu’ nda 2 sınıf karantinada, Derince Dumlupınar Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Derince Anadolu Lisesi 2 sınıf karantinada, Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu 1 sınıf karantinada,  KaraMürsel Alp Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Süreyya Yalçın Ortaokulu 2 sınıf karantinada, Servet Çambol İlkokulu anasınıfı bölümü 1sınıf karantinada,  Yahya Kaptan Elma Şekeri Anaokulu 1 sınıf karantinada, Ulaşlı Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Yuvacık İlkokulu 1 sınıf karantinada, Yıldırım MTAL 1 sınıf karantinada, İzmit Lisesi 2 sınıf karantinada, Gölcük Cahit Külebi Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Körfez Milangaz Hacer Demirören MTAL 1 sınıf karantinada, Kocaeli İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu Yeşilova 4 sınıf karantinada)

 Malatya

*Yeşilyurt Şehit Gökhan Ertan MTAL 1 sınıf karantinada, Yeşilyurt Vali Galip Demirel 1 sınıf karantinada
 Manisa

*Manisa’ da en az 11 sınıfta karantina var.( Merkez Manisa Lisesi 1 sınıf karantinada, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi 4 sınıf karantinada, Şehitler Ortaokulu 2 sınıf karantinada, Ali Rıza Çevik Ortaokulu 4 sınıf karantinada (Bize ulaşan bilgi doğrultusunda Manisa’ da 23 öğrenci, 22 öğretmen ( ))
Muğla

*Muğla’ da en az 14 sınıfta karantina var. (Ula Ermaş Anadolu Lisesi, Köyceğiz Anadolu Lisesi, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu, Köyceğiz Fen Lisesi, Yatağan Gazi Anadolu Lisesi, Aksaz Turgut Reis İlkokulu, Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu, Aksaz Turgut Reis Ortaokulu, İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve  Fethiye Belediye Fen lisesi (3 sınıf)  karantinada sınıflar bulunmaktadır.) Ordu

* Aybastı Fen Lisesi öğrenci yurdu karantinaya alındı. Altınordu Atatürk Ortaokulu 3 sınıf karantinada, Altınordu Milli İrade Ortaokulu 1 sınıf karantinada
 Sakarya

*Sakarya’ da en az 12 sınıfta karantina var. (Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Cevat Ayhan Fen Lisesi 3 sınıf karantinada, Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesi 3 sınıf karantinada, Toki İlkokulu 1 sınıf karantinada, Şehit Mustafa Özen İlkokulu 1 sınıf karantinada, Zübeyde Hanım Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Sabihahanım Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Spor Lisesi 1 sınıf karantinada.)

Samsun

*Samsun’ da en az 27 sınıfta karantina var. (Belediyeevleri İmam Hatip Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Gazi Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Atatürk MTAL 8 sınıf karantinada, Terme Fatih Anadolu Lisesi karantinalı bir şekilde derse giriyor, 19 Mayıs Lisesi başka bir sınıfta karantinada, İlkadım Anadolu Lisesi 3 sınıf karantinada, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Bafra Fen Lisesi 1 sınıf karantinada, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu derslere ara verildi, 23 Nisan Ortaokulu 5 sınıf karantinada, Onur Ateş Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Canik İMKB 1 sınıf karantinada,Tülay Başaran Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, 19 Mayıs Anadolu Lisesi 2 sınıf karantinada, Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu 2 sınıf karantinada
 Sinop

*Merkez 15 Eylül Anaokulu 1 sınıf karantinada, Merkez Fen Lisesi 1 sınıf karantinada, Merkez Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu 1 sınıf karantinada
 Sivas

*En az 5 sınıfta karantina var.

Tekirdağ

Çerkezköy Pakize Narin AL 2 sınıf karantinada, Çerkezköy Yusuf Şenel ortaokulu 1 sınıf karantinada, Çerkezköy Halit Narin MTAL 1 sınıf karantinada, Kamil Muratlı Mtal 3 sınıf karantinada, Çerkezköy Tepe İlkokulu’nda bir sınıf Çerkezköy Yusuf Şenel Ortaokulu nda bir sınıf karantinada, Çerkezköy Tepe İlkokulu bir sınıf karantinada, Cumhuriyet İlkokulu 1 sınıf  karantinada, Çerkezköy Pakize Narin Anadolu lisesi 2 Sınıf karantinada, Süleymanpaşa Zübeyde Hanım MTAL  1 sınıf karantinada, Süleymanpaşa Aydoğdu ilkokulu 1 sınıf (2.sınıf) karantinada,

Spaşa Namık Kemal Lisesi 1 sınıf karantinada, Safiye Osman Çeliker 1.sınıf karantinada,Halit Narin MTAL 1 sınıf karantinada, Pakize Narin Anadolu Lisesi 2 sınıf karantinada, Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Tunceli

*Atatürk MTAL 1 sınıf karantinada, Namık Kemal MTAL 1 sınıf karantinada
 Şanlıurfa

*Gazipaşa İlkokulu 2 sınıf karantinada
 Zonguldak

*Fener Anadolu Lisesi, Yayla Ortaokulu, Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi ve Aslan Zeki Demirci Ortaokulu’ nda karantinada olan sınıflar var.
 Aksaray

*15 Temmuz Ortaokulu’ nda 1 sınıf karantinada

 Yalova

*Hüdaverdi Aydın Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Yalova Termal Fen Lisesi 3 sınıf karantinada
 Düzce

*Düzce Merkez 22 sınıf karantinada, Akçakoca ilçesinde 2 sınıf karantinada

 

Veli der veli derneği
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB’İN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SİSTEMİ BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİDİR
MEB’İN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SİSTEMİ BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİDİR
EĞİTİM İŞ İMZA KAMPANYASI  BAŞLATTI
EĞİTİM İŞ İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI