DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANI BÜYÜK BİR HAKSIZLIĞA YOL AÇACAKTIR.

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şube (Yükseköğretim Şubesi) Yönetim Kurulu Dokuz Eylül Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenciler için ayırdığı kontenjan hakkında basın açıklaması düzenledi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNİN YABANCI UYRUKLU  ÖĞRENCİ KONTENJANI BÜYÜK BİR HAKSIZLIĞA  YOL AÇACAKTIR.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNİN YABANCI UYRUKLU  ÖĞRENCİ KONTENJANI BÜYÜK BİR HAKSIZLIĞA  YOL AÇACAKTIR. Admin

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şube (Yükseköğretim Şubesi)  Yönetim Kurulu Dokuz Eylül Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenciler için ayırdığı kontenjan hakkında basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan yaklaşık 11.000 kişilik kontenjan, geçen yıllarla kıyaslandığında asgari beş katı oranında arttırılmıştır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bazı bölümlerinde Türk öğrencilere ayrılan kontenjanlar kadar, bazı bölümlerinde yarısı oranında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ayrıldığı görülmektedir.

Şubemiz açıklaması kesinlikle, yabancı/göçmen karşıtlığı olarak yorumlanmamalıdır. Amacımız ülkesindeki savaştan kaçan ve canını kurtarma derdine düşmüş insanları ötekileştirmek veya düşmanlaştırmak değildir. Ancak Türkiye’nin kaynakları sınırlı olup, öncelikler belirlemesi ve imkânlarını öncelikle kendi vatandaşları için kullanmak istemesi gayet normaldir. Diğer devletler de kaynaklarını öncelikle kendi vatandaşları için kullanmaktadırlar ve bu onların en doğal hakkıdır.

Şubemizin karşı olduğu, göçmenlerin kendisi değil, insanları yerinden yurdundan eden emperyalist politikalardır.

Türk vatandaşı çocuklarımız, çocukluklarını/gençliklerini bile gereği gibi yaşayamadan, yıllarca sınav stresleri altında, olağanüstü emek/çaba harcarken/ter dökerken, aileler çocuklarının iyi bir eğitim alması ve üniversitede iyi bir bölüme kaydolması için tüm birikimlerini tüketirken ve Türk vatandaşları çok zor olan üniversite giriş sınavlarına girerek, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bir bölümüne ancak yüksek puanlarla kayıt hakkı kazanabilirken; yabancı uyruklu öğrencilere, üniversite giriş sınavına girmek zorunda kalmayıp, çok basit soruların sorulduğu bir sınava girerek ve çüz’i miktarda rakamlar ödeyerek aynı imkânların tanınması ADİL DEĞİLDİR, KABUL EDİLEMEZ. Bu uygulama HUKUKA AYKIRI olup, olağanüstü zorluklarla üniversitemiz bölümlerinden birine öğrenci olarak kaydolan Türk vatandaşları için BÜYÜK BİR HAKSIZLIĞA YOL AÇACAKTIR.         

Bu şekilde Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde ilgili bölümlere kaydolan yabancı uyruklu öğrenciler, genel olarak, çok zor sınavlardan geçerek o bölüme girmeye hak kazanan Türk vatandaşı öğrencilerin bilgi düzeyine sahip olmadıklarından, EĞİTİM KALİTESİNİN de düşmesine neden olacaklardır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitim kalitesinden taviz verilemez!

 

  • Böyle bir uygulama, Üniversitemizin ÖĞRENCİ DOKUSUNUN/YAPISININ/KÜLTÜRÜNÜN/DEMOGRAFİK YAPININ DA OLAĞANÜSTÜ VE OLUMSUZ YÖNDE DEĞİŞMESİNE YOL AÇACAKTIR.
  • Şubemiz Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde olduğu kadarıyla, Üniversitenin ilgili bölümlerini temsil eden kurulların da yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının bu kadar yüksek oranlarda arttırılması yönünde talepleri bulunmamaktadır. Üniversite yönetiminin ilgili bölümlerin görüşlerini dikkate dahi almadan/onların önerileri hilafına, tek taraflı olarak ve üstten dayatmacı bir şekilde yabancı uyruklu öğrenci kontenjanını bu kadar yüksek sayıda belirlemesi, demokratik/şeffaf olmayan, dayatmacı/baskıcı bir yönetim algısı yaratmaktadır

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Konuyla İlgili Olarak Yapılan 09.08.2021 tarihli açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Zira; 

 

  • Söz konusu açıklamada, yapılan işleme dayanak olarak gösterilen Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022”, ülkemizde yürürlükte olan mevzuatın, Anayasamızın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın üzerinde bir belge değildir; mevzuata aykırı olamaz; mevzuata aykırı hükümleri/kısımları uygulanamaz.
  • “Uluslararasılaşma” muğlak bir kavramdır; üzerinde tartışılması gerekir. Ne Anayasamızda ne de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda “uluslararasılaşma” kelimesi geçmektedir. Bu nedenle de söz konusu “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022”den üniversiteler için ilgili mevzuattan kaynaklanmayan bir yükümlülüğün doğması mümkün değildir.
  •  

Belirtelim ki, söz konusu Strateji Belgesi’nde her ne kadar Dokuz Eylül Üniversitesi “pilot üniversite” olarak belirlenmişse de, pilot üniversiteler için yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanlarıyla ilgili zorunlu bir oran/sayı belirlenmemiştir; ilgili belgede neredeyse genel kontenjan kadar yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı belirleme gibi bir yükümlülük öngörülmemiştir.

 

İlgili Strateji Belgesi’nde, “Pilot devlet üniversitelerin belirlenmesi ve uluslararasılaşma bağlamında desteklenmesi” başlığı altında; “Dünya üniversite sıralamalarında saygın bir yer edinmiş, uluslararası öğrenciler için cazip, Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejilerini kısa vadede hayata geçirmeye en elverişli üniversitelerin belirlenerek desteklenmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslarasılaşması bağlamında uygun bir strateji olacağı düşünülmektedir” denilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bu bağlamda ne gibi destekler sağlanmıştır? Bu bağlamda hangi ön çalışmalar/alt yapı çalışmaları yapılmıştır? Akademisyen ve idari personel sayısında ne gibi bir artma söz konusudur? Şubemiz Yönetim Kurulu bilgisi dahilinde, bu konularda hiçbir değişiklik olmaksızın, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanındaki bu olağanüstü artışın ülkemize/eğitim sistemine/kalitesine nasıl bir katkısı olacağı anlaşılamamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 2200 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ayrıldığına ilişkin beyanı da, bu yıl 10.000’nden fazla yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ayrılması dikkate alındığında, yapılan işlemin gerekçesini açıklayamamakta olup, işlemin yanlışlığının kanıtı gibidir.

 

Eğitim İş Sendikası İzmir 4 No.lu Şube (Yükseköğretim Şubesi) Yönetim Kurulu olarak;

Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetimini bu uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminden yabancı uyruklu öğrenci kontenjanını, önceki yıllardaki oranla/sayıyla sınırlı olarak değiştirmesini, geçmiş yıllardaki oranlarına/sayılarına çekmesini, gelecek yıllarda da bu şekilde hareket etmesini talep ediyoruz.

Bu bağlamda Şubemiz Yönetim Kurulu olarak gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 11.08.2021

 

EĞİTİM İŞ SENDİKASI

İZMİR 4 NO.LU ŞUBE (YÜKSEKÖĞRETİM ŞUBESİ)

YÖNETİM KURULU

 

 

 

EĞİTİM İŞ İZMİR EĞİTİM İŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE YÜKSEKÖĞRETİM ŞUBESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJAN
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB’İN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SİSTEMİ BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİDİR
MEB’İN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SİSTEMİ BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİDİR
EĞİTİM İŞ İMZA KAMPANYASI  BAŞLATTI
EĞİTİM İŞ İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI