2021 TYT SORULARI NASILDI?

Eğitim uzmanları TYT sınavını değerlendirdi.

2021 TYT SORULARI NASILDI?
2021 TYT SORULARI NASILDI? Admin

Üç oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınava giren yaklaşık 2.6 milyon öğrenci için zorlayıcı geçti. Öğrenciler 40 soruluk Türkçe testine çok zaman ayırdıkları için diğer testler için süreleri kalmadığını söyledi.

135 dakikalık sürede adaylar 120 soru yanıtladı. Öğrencilerin Türkçe’yi zorlayacı buldukları, matematik sorularını tamamlayamadıkları TYT için eğitimciler de sınavın belirleyicisinin Türkçe ve matematik olacağını söyledi. Sınavda zamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken eğitimciler, süreyi iyi kullanan öğrencilerin avantajlı olacaklarını dile getiriyor.

Eğitimcilerin TYT sorularıyla ilgili yorumları şöyle:

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI NE DEDİ?
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Birsen Çiçek: 40 sorudan oluşan sınavın 33’ü okuma, anlama ve yorumlama; 7’si de dil bilgisini ölçmektedir. Dil bilgisi soruları 2 yazım, 2 noktalama, 1 ses bilgisi, 1 cümle ögesi ve 1 karma sözcük türünden oluşmuştur. Paragraf sorularını oluşturan metinlerin seçiminde yine çok titiz davranıldığı, öğrencinin farklı türdeki metinlerle sınandığı; sanat metinlerinin yanı sıra bilimsel ve düşünsel metinlerin de yer aldığı görülmüştür.

TÜRKÇE: ANLAM BİLGİSİ SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Özellikle son yıllarda olumlu köklü paragraf (beklenir, örtüşür, söylenebilir…) soruların sayısının bir hayli artması; metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrenci istenmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının geçen yıllarda olduğu gibi yine belirleyici öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER: ZORLUK DERECESİ ORTA DÜZEYDE
Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen:

TARİH: Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. sınıf kazanımlarından 2 soru, 10. sınıf kazanımlarından 1 soru, 12. sınıf kazanımlarından 2 soru olarak sorulmuştur. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere, olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

COĞRAFYA: 9. ve 10. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve grafik yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. TYT’de her yıl sorulan doğal afetler konusu yine sorulmuştur. Uzun zamandır sorulmayan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konusundan bir soru gelmiştir. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Ancak ezberden uzaklaşmış ve konu ile ilgili temel bilgilere hâkim olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

FELSEFE: Ortak sorular 10. sınıf müfredatından olup din kültürü yerine sorulan sorular da 11. sınıf müfredatından sorulmuş. Genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir. Bir soruda öğrencilerin bilgisi sorgulanmış, dolayısıyla bu soru öğrenci için zorlayıcı olabilir. Sınavın felsefe adına genel olarak zorluk derecesi orta düzeydedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Genel olarak paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmış, tarihsel bir kişinin adı sorulmuştur. İki soru ayetlerin yorumlanması, iki soru da dua, ibadet gibi kavramların paragraf üzerinden yorumlanması şeklinde olmuştur.

MATEMATİK: ZORLAYICI SORULAR
Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu: 2021 TYT Matematik sınavı son üç yılı andıran ezberden uzak, okuduğunu anlayan temel kavramları etkin kullanmaya dayalı sorulardan oluşmuştur. Muhakeme becerisi yüksek, zamanı iyi kullanan öğrencinin başarılı olduğu bir sınav olacaktır. Ancak öğrencilerimizden aldığımız dönüşlere göre, bu yılki sınavın 2020 TYT sınavına göre matematik soruları zorlayıcı, geometri soruları daha yapılabilir düzeydedir. Bazı derslerin sorularının da zaman alıcı olması ortalamaları olumsuz etkileyecektir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştır. Bu sınav sorularına sınav süresini iyi kullanan öğrenciler başarılı olacaktır.

FEN BİLİMLERİ: AYT’DE BEKLENECEK SORU DA VARDI
FİZİK: Bölüm Başkanı Hakan Özdemir: Yaşam temelli sorular. Yine, kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Müfredatın dışında bir soru ile karşılaşılmamıştır. 7 sorunun üçü 9. sınıf (yüzey gerilimi, ısı ve sıcaklık ve kuvvet hareket), dördü 10. sınıf (optik, elektrik, basınç ve dalga) kazanımlarından çıkmıştır. Sınavda sadece elektrik sorusunda işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalınmıştır. Optik sorusu dışındaki soruların öğrencilerin sene içinde birçok kez karşılaştıkları normal düzeyde sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Burada optik sorusu hakkında bir parantez açmak gerekir, bu sorunun AYT’ de beklenebilecek zorlukta ve seçici bir soru olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA: Bölüm Başkanı Demet Akçöyöz: Soruların, 9. ve 10. sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görülmektedir. 9. sınıf konularından 4 soru, 10. sınıf konularından 3 soru sorulmuştur. Sorular, bilgi ağırlıklı olup bu bilgiyi yorumlayabilme gücü yüksek olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. İşlem yapılmasını gerektiren sadece 1 soru bulunmaktadır. Kimya soruları müfredata uygun olup daha önceki yıllara göre daha seçici ve eleyici sorulardan oluşmaktadır. Konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ: Bölüm Başkanı Taner Altunbaran:  6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlenmiştir. 9. ve 10. sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım, temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulanmıştır. 

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI NE DEDİ?
MATEMATİK ( Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşturulmuştur. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla olmuş. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.

GEOMETRİ (Bölüm Başkanı Mehmet Güler): 2021 TYT’de geometri sorularında müfredat dışı soru yoktu. Temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu  söyleyebiliriz.

FİZİK (Bölüm Başkanı Ulaş Türken-Banu Metin): 2021 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9. ve 10. Sınıf konularıdır. Beklenmedik bir soru yok.  Adaylar Isı sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik, kuvvet hareket, basınç konularından sorularla karşılaşmıştır. Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.

KİMYA (Bölüm Başkanı Nihal Şen-Gamze Çakır): 2021 YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatını içermektedir. Öğrenciler soruların anlaşılabilir olduğunu ifade ediyorlar.  Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan Kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.

BİYOLOJİ (Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz): 2021 TYT Biyoloji soruları MEB kazanımlarına ve müfredata uygunluk göstermektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. Sınıf ve 10. Sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, temel biyoloji konularına hakim ve dikkatli öğrencilerin kolayca yapabileceği düzeydedir.

25 PARAFRAF SORUSU
TÜRKÇE (Bölüm Başkanı Mutlu Kılavuz ):  TYT Türkçe testi, soru sayısı ve konu dağılımları bakımından geçen yılki sınavın benzeri şeklinde hazırlanmış. Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşmakta. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açmış.

TARİH (Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları): Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, tarih soruları daha çok yorum ağırlıklı. Verilen öncül ve diyalog üzerinden, öğrencilerin yorum yapmaları ve bir yargıya varmaları istenmiş. TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular sorulmuş. 

COĞRAFYA (Bölüm Başkanı Lale Erdemli): Soruların 9. ve 10. Sınıf konularına dağılımı dengeli. Son yıllarda sorulmayan dünyanın şekli ve hareketleri konusundan soru sorulmuş. Zorluk derecesi normal, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuş. 

FELSEFE (Bölüm Başkanı Birsen Arslankara): 2021 TYT Felsefe soruları, bilgi ağırlıklı olmayan, çeldiricilerden oluşmayan, yoruma dayalı ve oldukça kolay sorulardı. Sorular daha çok 10. Sınıf müfredatı ile ilgiliydi.  

UĞUR OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?
Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel: Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yöneliktir. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtmiştir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur.

TÜRKÇE SORULARINDA GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLER
Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu: Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. 2021 TYT’ deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtilmiştir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir.

Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay: Temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir. 9. ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır.

Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil: Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9. sınıftan 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konuları tarayacak şekilde hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur.  Sınavda, müfredatta 11. sınıfta okutulurken 4 yıl önce 10. sınıfa kaydırılan ve bu yıl sınava giren öğrencilerin 10.sınıfta okudukları “Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar’ ünitesinden de bir soru bulunmaktadır. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç: 2021 TYT Fen Bilimleri testine ait Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Testte yer alan 6 sorudan üç tanesi 9. sınıf, üç tanesi 10.sınıf müfredatına aittir. Toplam altı üniteyi kapsayan TYT Biyoloji müfredatına ait her ünite sorgulanmıştır. Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görülmüştür. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır.  Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görülmüştür. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülmektedir.

Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler: Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır. 9.sınıf kazanımlarından 2, 10.sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltilmiştir. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır.

Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün: Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT’ler  gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir.

Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç: Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Sorular müfredata uygundur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeydedir.

Kaynka:perinkaplan.com

YKS TYT SORU
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EĞİTİM İŞ SAMSUN ŞUBESİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
EĞİTİM İŞ SAMSUN ŞUBESİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
Niksar Eğitim İş'ten Dayanışma Kahvaltısı
Niksar Eğitim İş'ten Dayanışma Kahvaltısı