10 fakülte kuruldu 9 fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete' de yaymlandı.

Resmi Gazete

Sayı : 31522

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4146

1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen yüksekokul ve fakültelerin kapatılmasına,

2- Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirilmesine,

3- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde akademik birim kurulmasına,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/6/2021 TARİHLİ VE 4146 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

(I) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Kurulan Fakülte Adı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fenerbahçe Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Bayburt Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Bingöl Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Işık Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Işık Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İstinye Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstinye Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Üniversite Adı

Kapatılan Fakülte/Yüksekokul Adı

Bayburt Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Bingöl Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Işık Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Işık Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Işık Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İstinye Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

İstinye Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu