>

MEB'den Adaylık Eğitimi Resmi Yazı

MEB, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin, sınavları yüz yüze yapılmak kaydıyla uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılabileceğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görüş aldı.

MEB'den Adaylık Eğitimi Resmi Yazı
MEB'den Adaylık Eğitimi Resmi Yazı Admin

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-51987087-045.01-231503 16.03.2021

Konu : Adaylık eğitimi

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi : 19.01.2021 tarihli ve E.30736300-774.01.06-19373453 sayılı yazınız.

 

Bakanlığınız bünyesinde göreve başlayan aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarının  düzenlenmesi  gerektiği,  COVİD-19  tedbirleri  kapsamında  eğitimlerin gerçekleştirilemediğinden  bahisle,  söz  konusu  eğitimlerin  çevrimiçi  uzaktan  eğitim  yöntemiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususundaki ilgi yazı ve eki incelenmiştir. Bilindiği  üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  54'üncü  maddesinde,  "Aday  olarak atanmış Devlet memurunun adaylık  süresi  bir  yıldan az iki  yıldan çok  olamaz  ve  bu  süre içinde aday memurun  başka  kurumlara  nakli  yapılamaz."  hükmüne  yer  verilmiş;  söz  konusu  Kanunun  55'inci maddesinde,  "Aday  olarak  atanan  memurların  önce  bütün  memurların  ortak  vasıfları  ile  ilgili  temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için  başarılı  olmaları  şarttır.  Temel  eğitim ile  hazırlayıcı  eğitim  aynı  kurumda  yapılır." hükmü düzenlenmiş; anılan Kanunun 56'ncı maddesinde, adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmış olup, adı  geçen  Kanunun  58'inci  maddesinde  ise,  "Adaylık  devresi  içinde  eğitimde  başarılı  olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay  tarihinden  geçerli  olmak  üzere asli memurluğa  atanırlar.  Asli  memurluğa  geçme  tarihi  adaylık  süresinin  sonunu  geçemez."  hükmü getirilmiştir.

MEB ADAYLIK EĞİTİMİ RESMİ YAZI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
YİNE BİR KADIN HAYATTAN KOPARILDI
YİNE BİR KADIN HAYATTAN KOPARILDI