>

MTSK Direksiyon Sınav Sorumlusu Olmak İsteyen Öğretmenler Kurs Programı Güncellendi

MTSK Direksiyon Sınav Sorumlusu Olmak İsteyen Öğretmenler Kurs Programı Güncellendi

MTSK Direksiyon Sınav Sorumlusu Olmak İsteyen Öğretmenler Kurs Programı Güncellendi
MTSK Direksiyon Sınav Sorumlusu Olmak İsteyen Öğretmenler Kurs Programı Güncellendi Admin

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu Kurs Programını Güncelledi.

Güncellenen kurs programı resmi yazı ile birlikte tüm illere gönderildi.

ek2-guncellenen-kurs-programi-listesi-1-001.jpg

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM ALANI

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU

 

KURS PROGRAMI

 

Ankara, 2019

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

PROGRAMIN ADI 1

PROGRAMIN DAYANAĞI 1

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI 1

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 1

PROGRAMIN AMAÇLARI 2

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 2

PROGRAMIN KREDİSİ 3

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 3

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR. 4

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ 4

BELGELENDİRME. 6

 

 

PROGRAMIN ADI

Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu

 

PROGRAMIN DAYANAĞI

 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
 5. 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
 6. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.

 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

 1. Sürücü kursu mevzuatına uygun olarak sınavlarda görevlendirilecek Bakanlığımız personelinden en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip il/ilçe milli eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenme biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, özel öğretim kurumları biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü;

iş birliğinde, yüksekokul mezunu en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip ve sürücü kurslarında en az 3 yıl çalışmış direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılan direksiyon sınavında başarılı olan;

 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanları ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan öğretmenlerin,
 2. Yükseköğretim programlarından lisans mezunlarının,
 3. Yükseköğretim programlarından ön lisans mezunlarının başvuruları kabul edilir
 4. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 5. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Eğitim Programları ve Öğretim/Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği /Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması bölümlerinde en az lisans mezunu ile Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler /Psikoloji/ Felsefe/ Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.

 1. Etkili İletişim Modülü:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Eğitim Programları ve Öğretim/Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği /Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması bölümlerinde en az lisans mezunu ile Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler /Psikoloji/ Felsefe/ Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.

 1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Sürücü belgesine sahip eğitim programları ve öğretimi, ölçme değerlendirme alanlarında yüksek lisans veya lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.

 

 1. Trafik Kuralları

 a) Sürücü belgesine sahip, kazaların çevresel ve teknik araştırması veya trafik planlamasında konusunda yüksek lisans yapmış öğretmenler,

b) Trafik ve Çevre Eğitimi Öğreticiliği Sertifikasına sahip en az 3 yıl Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında görev almış olan lisans mezunu usta öğreticiler görev almalıdır.

 

 1. Trafik Eğitimi ve Psikoloji

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Eğitim Programları ve Öğretimi/ Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği /Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme/ Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması bölümlerinde en az Lisans mezunu ile Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler /Psikoloji/ Felsefe/ Sosyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.

 

 

 1. Sınav Sorumlusu Araç Kullanım Eğitimi

 

 En az Yüksek Okul mezunu, en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip ve sürücü kurslarında en az 3 yıl çalışmış direksiyon usta öğreticileri görev almalıdır.

 

 

 

eğitici olarak görev almalıdır.

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu kurs programını bitiren bireyin,

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 2. İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmesi ve sürdürebilmesi,
 3. Ölçme ve değerlendirme süreçlerini yürütebilmesi,
 4. Trafik kurallarına uyma ve uygulayabilmesi,
 5. Trafik eğitimi ve psikolojisi davranışlarını uygulayabilmesi,
 6. Sınav sorumlusu olarak güvenli araç kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.
 2. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
 3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 4. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
 5. Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

DEĞERLER

Kurallara Uyma

Sabır

Sorumluluk

Saygı

Hoşgörü

Duyarlık

 

PROGRAMIN KREDİSİ

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 4 (dört) kredi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 96 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.

 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

8

ETKİLİ İLETİŞİM

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurabilir ve sürdürebilir.

 • Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
 • Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
 • İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
 • İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.

 

8

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme süreçlerini yürütebilir.

 • Ölçme ve değerlendirme konusundaki temel kavramları inceler.
 • İnsan davranışlarına ilişkin ölçülen özellikleri tanımlar.
 • Öğrenmelerin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarını seçer.
 • Ölçme sonuçlarına ilişkin test ve madde istatistiklerine ait temel bilgileri yorumlar.

16

TRAFİK KURALLARI

Trafik kurallarına uyar ve kuralları uygulayabilir.

 • Trafikle ilgili yasal düzenlemeleri takip eder.
 • Trafik işaretlerine ve işaret levhalarına uyar.

30

TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ

Trafik eğitimi ve psikolojisi davranışlarını uygulayabilir.

 • İyi bir sürücünün özelliklerini kavrar.
 • Güvenli sürüş için gerekli hazırlıkları yapar.
 • Trafikteki risklerle ilgili gerekli tedbirleri alır.

24

SINAV SORUMLUSU ARAÇ KULLANIM EĞİTİMİ

Sınav sorumlusu olarak güvenli araç kullanabilir.

 • Direksiyon eğitimi ve sürüş tekniği uygulamalarını yapar.
 • Ekonomik araç kullanır.

10

TOPLAM

96

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

 1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 4. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 5. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 6. Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 7. Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,

100 puan üzerinden yapılır.

 1. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 2. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 3. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ 

Programın uygulama sürecinde;

 1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.
 2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
 3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
 4. Yararlanılacak araç ve gereçler:
 5. Levhalar
 6. Projeksiyon
 7. Tepegöz
 8. Bilgisayar
 9. Televizyon
 10. Dijital
 11. Kayıt Cihazı
 12. Öğretim Materyalleri
 13. İnternet Ortamı

 

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

RESMİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

MTSK Direksiyon Sınav Sorumlusu Kurs Programını İndirmek İçin TIKLAYINIZ

MEB MTSK DİREKSİYON SINAV SORUMLU SÜRÜCÜ KURSU ADAY KURS MEBBİS HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ sınav görev sınav görevi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖĞRETİCİ: VERGİ DİLİM ORANLARI KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN %15’TE SABİTLENMELİDİR
ÖĞRETİCİ: VERGİ DİLİM ORANLARI KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN %15’TE SABİTLENMELİDİR
2021 Yılı YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2021 Yılı YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı