Uzmanlar LGS'yi nasıl değerlendirdi?

Sevinç Eğitim Kurumları’nın Eğitim Uzmanları Liseye Giriş Sınavını değerlendirdi.

Uzmanlar LGS'yi nasıl değerlendirdi?
Uzmanlar LGS'yi nasıl değerlendirdi? Admin

LGS TÜRKÇE SORULARINDA; SORU İLE BİRLİKTE GEREKLİ ÖNCÜLÜ VERME ÜSLUBU DİKKAT ÇEKTİ. SORULAR ORTA ZORLUKTAYDI

2020 LGS Türkçe soruları, MEB ilk dönem kazanımlarını içermektedir. İlk dönem kazanımları dışında soru sorulmamıştır. Soruların konu dağılımı “Sözcükte Anlam, Söz Sanatları, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık- Muhakeme, Görsel ve Grafik Yorumlama, Metin Türleri, Fiilimsi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Cümlenin Ögeleri” şeklindedir. 2020 LGS Türkçe sorularının sene içinde MEB’in ay ay yayınladığı örnek sorularla örtüştüğü görülmektedir. Daha önce de öngörülerimize dayanarak belirttiğimiz gibi görsel yorumu ile sözel mantık kazanımlarının birleştirilerek verildiği sorular göze çarpmaktadır. Sorularda son zamanlarda MEB’in özellikle üstünde durduğu, soru ile birlikte gerekli öncülü verme üslubu da dikkat çekmiştir. Yine ön plana çıkan bir diğer husus ise görsel ve güncel hayatla ilişkilendirilebilecek soruların bu sınavda da yerini almış olmasıdır. Zorluk derecesi olarak orta zorlukta olduğunu ifade edebiliriz. Zaman alabilecek sorular olmak ile birlikte kısa sürede çözülecek sorularda bulunmaktadır. Kurumumuzun soru üslubu ile örtüşen sorularda okuduğunu doğru yorumlayabilen her öğrencinin sonuca ulaşabileceğini belirtmek isteriz.

 

LGS MATEMATİK; AZ İŞLEM ÇOK YORUM GEREKTİREN SORULARDAN OLUŞTU.  OKUDUĞUNU ANLAMAYI, DOĞRU YORUMLAMAYI VE TEMEL KAZANIMLARI DOĞRU UYGULAMAYI GEREKTİREN BİR SINAVDI

2020 LGS Matematik sorularını beklendiği gibi; Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Kare Köklü İfadeler, Veri Analizi, Basit Olayların Olma Olasılığı ve Cebirsel İfadeler ve Çarpanlara Ayırma konuları oluşturdu. Sınav yaklaşık olarak; Çarpanlar ve Katlar %15, Üslü İfadeler %20, Kare Köklü İfadeler %25, Veri Analizi %10, Olasılık %15, Cebirsel ifadeler %15 dağılımıyla uygulandı. Kare Köklü ifadeler ve Üslü İfadeler konularının her konunun içerisinde ek kazanım olarak kullanılabilirliği, bu dağılımda beklenti düzeyinde farklılık yaşanmamasını sağladı.

Sorular, geçtiğimiz yılların LGS sorularıyla yapılabilirlik boyutunda paralellik gösterdi. Soruların tamama yakını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi düşünmeye sevk eden, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, az işlem çok yorum gerektiren sorulardan oluştu. Fakat sınavda işlem gerektiren soruların varlığı da Olasılık ve Veri Analizi konularında özellikle göze çarptı.

Sınav geçtiğimiz yılların LGS sorularıyla paralellik göstermenin yanı sıra MEB’in, online süreçte yayımladığı örnek sorular ve il bazında yayımlanan deneme sınavlarıyla da benzerlik taşıdı.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, soruların dili net ve anlaşılırdı, beklendiği gibi okuduğunu anlamayı, doğru yorumlamayı ve elbette ki gerekli kazanım pratiği ile temel kazanımları doğru uygulamayı gerektiren bir sınavdı.

Okuduğunu anlayıp doğru yorumlamayı gerektiren soruların varlığı, sınav süresinin doğru kullanılmasının önemini bu sınavda bir kez daha gösterdi.

 

LGS FEN BİLİMLERİ SORULARININ; DİLİ AÇIK VE NETTİ. OKUDUĞUNU ANLAMA GÜCÜNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN ZORLANMAYACAĞI ORTA SEVİYEDE BİR SINAVDI

2020 LGS Fen Bilimleri dersinden 3 soru Mevsimler ve İklim ünitesinden, 8 soru DNA ve Genetik Kod ünitesinden, 5 soru Basınç ünitesinden, 4 soru Madde ve Endüstri ünitesinden sorulmuştur. DNA ve Genetik Kod ünitesine ağırlık verilmiştir. Sınav MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve MEB’in sınırladığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular bulunmaktadır. Soruların dili açık ve nettir. Okuduğunu anlama gücüne sahip öğrencilerin zorlanmayacağı orta seviyede bir sınavdır.

 

LGS T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI, DİKKATLİ OKUMA BİLGİYİ YORUMLAMAYA YÖNELİKTİ. SORULARIN ZORLUK DERECESİ ORTA DÜZEYDEYDİ

2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, birinci dönem konularından müfredata uygun olarak sorulmuştur. Bilgi, kavram ve daha çok yorum ağırlıklı sorulardır. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 3, Milli Mücadele ünitesinden 4, Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden 3 soru yer almaktadır. Seçeneklerde çelişki yaratacak cümle ve kelime bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin bilinç düzeyine uygun sorular sorulmuştur. Orta düzeyde bir sınavdır. Dikkatli okuma ve bilgiyi yorumlamaya yönelik bir sınav olduğunu belirtebiliriz.

 

LGS İNGİLİZCE; GEÇEN YILLARDA UYGULANAN SINAVLAR İLE KIYASLANDIĞINDA KOLAY BİR SINAVDI

2020 LGS İngilizce soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur ve sorular Milli Eğitim'in belirlediği, öğrencilerin sorumlu olduğu ilk 5 üniteden sorulmuştur. Müfredata göre ağırlıklı olarak "Friendship" ünitesinden 3'er soru, kalan ünitelerden birer ikişer adet soru sorulmuştur. Sorular gramer yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ölçen ve grafik sorularından oluşmaktadır.  Sınavda 3 adet olumsuz köklü ve 1 adet sarmal yapıda soru vardır.  Sınav hakkında genel değerlendirmemiz; sınav müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorulardan oluşmuştur. Soruları dikkatli okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. Geçen yıllarda uygulanan sınavlar ile kıyaslandığında kolay bir sınav olduğu yönündedir.

 

LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI; ORTA DÜZEYDE ZORLAYICI SORULARDI

2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları orta düzey zorluktadır. Ağırlıklı olarak bilgi değil yorum sorularına yer verilmiştir. Geçen seneye göre paragraf soruları uzun tutulmuştur. Soru  metinleri açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimize sıklıkla vurguladığımız kavram sorularına (sadaka-i cariye, külli irade ve cüz-i irade ) sınavda yer verilmiştir. Denemelerimizde sıklıkla yer verdiğimiz Hz. Musa sorusu, sınav soruları arasında yerini almıştır.

uzman meb lgs sınav değerlendirme
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
HİÇ BİR GEREKÇE CUMHURİYET BAYRAMIMIZI KUTLAMAYA ENGEL OLAMAYACAKTIR…
HİÇ BİR GEREKÇE CUMHURİYET BAYRAMIMIZI KUTLAMAYA ENGEL OLAMAYACAKTIR…
Eğitim İş'te kongre heyecanı
Eğitim İş'te kongre heyecanı