Sibel Doğan Kafkas Cephesinde Osmanlı- Alman Çatışması
Kafkas Cephesinde Osmanlı- Alman Çatışması
Sibel Doğan

Kafkas Cephesinde Osmanlı- Alman Çatışması

Savaş boyunca çeşitli cephelerde Osmanlı subayları ile beraber aktif görevde bulunan Alman subaylar arasındaki en büyük çekişme bu cephede 1918 yılında yaşanmıştır. Yer altı kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle cazip bir bölge olan Kafkasya’da  müttefik iki ülke birbirlerine silah doğrultmuş ve durum karşılıklı restleşmelere kadar gitmiştir. Bahsedilen çekişmelerin temel sebebinin 3 Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması olduğu söylenebilir. Bu mutabakat ile Kars, Ardahan, Artvin ve Batum gibi stratejik şehirler Osmanlı topraklarına katılmış ve Osmanlı Devleti’nin bu avantajı Azerbaycan ile birleşmek amacıyla kullanmak istemesi Almanya’nın Kafkasya’daki petrol rezervleri ile ilgili emellerine ters düşmüştür.

Almanya’nın Kafkas petrollerine ilgisi ise 1917 senesinde Irak cephesindeki başarısızlıklardan sonra belirir. Avrupa’nın önemli petrol sahası Galiçya’ya hakim olunamaması, müttefik Romanya’nın Ploieşti şehrindeki petrol tesislerinin Kasım 1916’daki bir İngiliz sabotajında ağır hasar görmesiyle talepleri karşılayamaması ve Orta Doğu’daki askeri başarısızlıklardan ötürü yöredeki petrol sahalarının kontrol altına alınamaması Almanya’nın rotasını Kafkasya’ya çevirmesine neden olmuştur. Alman Orduları Yüksek İdaresi komutanı General Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff yeni petrol kaynaklarının bulunamaması durumunda 1918’de İngiliz, Fransız ve Amerikan kuvvetlerine karşı planladıkları taarruz harekatlarını gerçekleştiremeyeceklerini belirtmiştir. Öte yandan Bolşevik ihtilali sonrası kurulan yeni Sovyet Rusya yönetimi de Bakü petrolünün dörtte birini Almanya'ya vermeyi taahhüt etmiştir.

Rusya’da Çar II. Nikola’yı deviren Bolşevik ihtilalinin ardından savaşmayı bırakmış, yüzbinlerce asker silahlarını atarak memleketlerine dönmüştü. İhtilale karşı başlayan iç isyanları bastırmakla meşgul olan Bolşevikler savaştan çekilmek ve barış yapmak istediler. Uzun ve yorucu bir görüşme maratonunun ardından 3 Mart 1918’de Almanya ile müttefikleri olan Avusturya-Macaristan, Bulgaristan  ve Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Brest-Litovsk anlaşması ile Rusya savaştan çekildi. Anlaşmadan müttefikleri ile beraber Türkiye de kazançlı çıktı ve 93 Harbi’nde kaybettiği Kars, Ardahan, Batum’u geri aldı.

Ama diğer cephelerden art arda bozgun haberleri geliyordu ve Enver o sırada bir başka harekata girişti. Kafkasya’yı işgale başladı. Çünkü Hazar Petrollerine giden yol açılmıştı. Bu teşebbüs Türkiye ile müttefiki Almanya arasında yer yer silahlı çatışmalara kadar gidecek büyük bir anlaşmazlığa neden oldu.

Enver’in emriyle taarruza geçen 3. Ordu 1918 Şubatı ile Nisanı arasında Erzincan’ı, Trabzon’u Erzurum’u ve 3 sene önce çok büyük faciaların yaşandığı Sarıkamış’ı geri aldı ve Türkiye, I. Dünya Savaşı öncesi sınırlarının daha ilerisine geçmiş oldu. Enver, aynı günlerde askeri yapılanmanın dışında yeni birlikler teşkil etti. O sırada Kuzey Afrika’da bulunan kardeşi Nuri Paşa’yı çağırarak bu yeni ordunun başına geçirdi. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmesi üzerine Nuri Paşa önce Gence ’ye girdi. 14 Eylül’de Bakü’yü, daha da ilerleyip Derbend’i aldı ve Şimali Kafkasya Hükümetinin kurulduğu ilan edildi.

Türk birliklerinin ilerlemesi Almanya’da telaşa yol açtı, Zira Hazar Petrolleri elden gitmek üzereydi. Almanya, bütün bu gelişmeler üzerine Türkiye yerine Sovyetlerle yakınlaştı. Berlin ile İstanbul arasında tartışmalar, protestolar Alman Genel Kurmayının baskıları ve buna karşılık Enver’in istifa tehditleri birbirini takip etti. Anlaşmazlık Osmanlı 9. Kafkas Tümenine bağlı birlikler ile Almanları 19 haziran 1918’de Vorontsovka’da silahlı çatışmaya girmesine ve Enver’in kardeşi Nuri Paşa’ya, karşısında ilerlemesine engel olacak herhangi bir Alman birliği çıktığı takdirde ateş emri vermesine kadar gitti. Ancak Türkiye cephede bozguna uğradı.

Nuri Paşa Bakü’de sadece bir buçuk ay kalabildi. İttihat ve Terakki’den sonra gelen Ahmet İzzet Paşa Hükümetinin Mondros’ta imzalamak zorunda kaldığı mütarekeyle Türk birlikleri Kafkasya’yı terk ettiler. Bakü önce İngilizlerin sonra da Kızıl Ordunun işgaline uğradı.

Kaynaklar

http://www.efkandurmus.com/site/arsiv/88-sayi46/910-birinci-dunya-savasinda-osmanli-almanya-catismasi.html

Bardakçı, Murat. Enver. 2015. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”