Danıştaydan kritik karar: Müfettişler Atatürk ilkelerini bilmeli

Danıştaydan kritik karar: Müfettişler Atatürk ilkelerini bilmeli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maarif müfettişi ve bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, atanmaları, çalışma merkezlerinde görevlendirilmeleri, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ‘Milli Eğitim Teftiş Kurulu Yönetmeliği’, 20 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Danıştaydan kritik karar: Müfettişler Atatürk ilkelerini bilmeli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maarif müfettişi ve bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, atanmaları, çalışma merkezlerinde görevlendirilmeleri, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ‘Milli Eğitim Teftiş Kurulu Yönetmeliği’, 20 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB’E DAVA AÇTILAR

Hürriyet’ten Mesut Ahasan Benli’nin haberine göre, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN), yönetmelikteki sınav komisyonunun nasıl ve kimlerden oluşacağını düzenleyen ‘Sınav Kurulu’ başlıklı 14’üncü maddesi ve sınav konuları arasında Atatürk ilke ve inkılaplarına hiç yer vermeyen ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlıklı 16’ncı maddenin de aralarında bulunduğu yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle avukat Ali Altay aracılığıyla Danıştay 2’nci Dairesi’ne dava açtı.

Danıştay, 25 Nisan 2018’de yönetmeliğin ‘Sınav Kurulu’ başlıklı maddesinin yürütmesini oybirliğiyle, ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlıklı maddesinin yürütmesini ise oyçokluğuyla durdurdu. Kararda, “Türk milli eğitim sisteminin temelinde Atatürk ilkeleri ve inkılaplarının bulunduğu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda bakanlık maarif müfettişlerinin de belirli seviyede bir bilgi sahibi olması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, yazılı sınav konuları arasında Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusuna açıkça yer verilmemesinde yasal isabet görülmemiştir” denildi.

Dairenin yürürlüğü durdurma kararına MEB itiraz etti. İtiraz üzerine dava dosyası Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul, oy çokluğuyla, yapılan itirazın reddine karar verdi. Nihai karar, geçen hafta taraflara tebliğ edildi.

EHLİYET DE ÖNEMLİ

Danıştay, 2’nci Daire, ‘Sınav Kurulu’ başlıklı maddenin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin, adayın bilgi yanında mesleki ehliyete yönelik niteliklere sahip olup olmadığı yönünde değerlendirmeye de tabi tutulacağı bir sınav olduğunu belirterek, şu tespitte bulunmuştu:

“Sözlü sınavı yapacak olan komisyon üyelerinin müfettişlik mesleğiyle ilgili belirli birikime sahip olması gerektiği kuşkusuzdur. Dava konusu düzenlemede yarışma ve yeterlik sınavı kurulları başkanının Teftiş Kurulu Başkanı’nın olduğu belli olmakla birlikte sınav kurul üyelerinin nitelikleri açık şekilde düzenlenmediği görülmekte olup, herhangi bir kamu görevlisinin görevlendirilmesine imkân veren dava konusu düzenlemede bu haliyle hukuka ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.”

DANIŞTAY MÜFETTİŞ TEM-SEN
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eğitim-İş, 19 Mayıs’ın 100. yıldönümünü Samsun’da kutladı
Eğitim-İş, 19 Mayıs’ın 100. yıldönümünü Samsun’da kutladı
“MEB Ortaçağ’ı yakalamak üzere”
“MEB Ortaçağ’ı yakalamak üzere”