MEB'den Ders Seçimi Yazısı

MEB'den Ders Seçimi Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Ders Seçimi konulu 83203306-10.03-E.2320488 sayılı 2 Şubat 2018 tarihli resmi yazı yayınlandı.

MEB'den Ders Seçimi Yazısı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı: 83203306-10.03-E.2320488 Konu: Ders Seçimi 02.02.3018 DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği c) Talim ve Terbiye Kurulunun 30/05/2017 tarihli ve 53 sayılı Kararı ç) Ocak 2018 tarihli be 2724 sayılı Tebliğler Dergisi

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler, ilgi (b) Yönetmeliğin ''Ders Seçimi'' başlıklı 11'inci maddesi ile ilgi (c) Karar'da yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 2018-2019 eğitim ve öğretimyılında seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak;

1- Okul yönetimince, okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişimin desteklenmesi, yapılmakta olan müfredat değişikliği ve eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve ilgi (a) Kanunun, öğrencilerimizi milli ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak en fazla 10 farklı seçmeli ders belirlenecektir. Seçilen bu dersler iknci dönemin ilk haftasında 9 Şubat 2018 Cuma günü e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecektir. 

2- Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.

3- Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar ilgi (b) Yönetmelikte belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince öğrenciler ve velilere duyurulack, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

4- Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılacak e-Okul sistemine işlenecektir.

5- Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile ilgili (c) Karar ve eki haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

6- Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecektir.

7- 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.

8- En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğrenimine devam edilecektir.

9- Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas alınacaktır.

10- Ders seçim süreci tamamlandıktan sonra ders kitaplarına yönelik iş ve işlemler ilgi (c) Tebliğler Dergisinde yer alan 2018/2 sayılı Genelge ve ekleri kapsamında yürütülerek gerekli tedbirler alınacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN

Bakan a.

Müsteşar

Dağıtım:

Gereği: B Planı

Bilgi: A Planı

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ADD’DEN EĞİTİM-İŞ’E ZİYARET
ADD’DEN EĞİTİM-İŞ’E ZİYARET
TÜBİTAK 142 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
TÜBİTAK 142 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?