GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASINDAN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KARARI

GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASINDAN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KARARI

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sürekli olarak stratejik personel aleyhine düzenlemeler yapmaktadır. Genel Sağlık-İş tarafından Yönetmelik değişikliğine karşı

GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASINDAN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KARARI

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sürekli olarak stratejik personel aleyhine düzenlemeler yapmaktadır. Genel Sağlık-İş tarafından Yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay nezdinde açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararının mürekkebi kurumadan Bakanlık Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını fiilen uygulanamaz hale getirmek için yeniden Yönetmelik değişikliğine gitmiş ve binlerce parçalanmış aile yaratmıştır. Bu parçalanmış ailelerden biri olan ve halen Yozgat’ta  görev yapmakta olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Genel Sağlık-İş üyesi, eşinin Aydın’da serbest meslek sahibi olduğunu, kendisinin Yozgat’ta görev yaptığını eşinin işi nedeniyle aile birliğinin kurulamadığını belirterek Genel Sağlık-İş’in desteğini talep etmiştir.

Genel Sağlık-İş hukuk müşavirliği tarafından yürütmenin durdurulması istemli iptal davası İdare Mahkemesi’nde açılmıştır. İdare Mahkemesi’nce yürütmenin durdurulması talebinin reddi üzerine konu Bölge İdare Mahkemesine taşınmış ve İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın hatalı olduğu ve kaldırılarak aile birliğinin kurulabilmesi için eşi serbest çalışan hekimin mazeretinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Genel Sağlık-İş’in itirazını görüşen Bölge İdare Mahkemesi itirazlarımı haklı bulmuş ve;
“03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile anılan Yönetmeliğin 20. maddesinin 5. fıkrasına eklenen cümlenin, 03.06.2017 tarihi ile sonraki tarihlerde yapılan başvurular üzerine tesis edilen işlemler ile başvuru olmaksızın yine belirtilen tarihlerde tesis edilen işlemlere uygulanacağı kuşkusuz olup, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükmü dikkate alınarak davacı hakkında işlem tesis edilmesi gerekirken, başvuru tarihinden sonra yürürlüğe giren Yönetmelikteki düzenleme uyarınca tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız şunları söyledi:

“Bu kararla sürekli Yönetmelik değişiklikleri ile stratejik personel tanımlamasında belirtilen hekimlerin mağduriyetine neden olan Sağlık Bakanlığına karşı en güzel cevabı Bölge İdare Mahkemesi vermiştir. Bu vesile ile Sağlık Bakanlığına yine çağrıda bulunarak eş mazereti nedeniyle mağdur olan binlerce hekimin sorunlarının yasakçı ve çözümü imkânsız hale getiren mevzuat düzenlemeleri yapmaya son vermeye çağırıyoruz. Kararın üyemize ve ailesine hayırlı olmasını dileriz.

Sendikamızın Sağlık Bakanlığı’nın 03.06.2017 tarihinde yayınladığı yönetmelik değişikliğine karşı açmış olduğu dava devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”

GENEL SAĞLIK İŞ ZEKİYE BACAKSIZ AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KARARI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”