YENİ EĞİTİM YILI, YENİ SORUNLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR!

YENİ EĞİTİM YILI, YENİ SORUNLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR!

Eğitim İş Aydın Şubemiz Şube ve İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeleri toplantısını gerçekleştirdi.

YENİ EĞİTİM YILI, YENİ SORUNLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR!

Eğitim İş Aydın Şubesi 5. Dönem Şube ve İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeleri toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıya katılan basın emekçilerine açıklamalarda bulunan Aydın Şube Başkanımız Yener Bozkurt eğitimin genel sorunları ve Aydın yerelinde devam eden sorunlar ve çözüm önerilerimizi iletti.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

YENİ EĞİTİM YILI, YENİ SORUNLARIDA BERABERİNDE GETİRİYOR!

 

Ülkemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü yurt genelinde başlayacaktır. Bu eğitim-öğretim yılı da önceki yıllardan farklı olmayarak, hatta sorunların daha da ağırlaştığı bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke genelinde var olmaya devam eden eğitim alanındaki sorunlar, Aydın yerelinde de en ağır şekilde varlığını hissettirmektedir.

Günlük yaşam mücadelesi peşinde koşan geniş halk yığınları, sistemin getirdiği ağır iş ve çalışma şartlarının olumsuzluklarından, ekonomik yetersizliklerden o denli etkilenmiş olacaklar ki eğitim sorunlarını düşünmeye, tartışmaya zaman bulamamaktadır. Bu durum siyasal iktidarların arayıp da bulamadıkları bir durum olup, siyasal iktidara ve onun yereldeki temsilcilerine rahat hareket etme imkânı yaratmaktadır. Eğitim-İş olarak genelde ve yerelde eğitimin sorunlarını tespit etmek, masaya yatırmak, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek eğitim sendikası olarak bizim en temel görevimizdir. Bu anlamda Aydın yereline baktığımızda:

1.         Okul öncesi de dâhil olmak üzere eğitimin tüm kademelerinde kadrolaşma bütün hızıyla devam etmektedir.

2.         Eğitim kurumlarında geçmişte rüştünü ispat etmiş, marka okulların değerli eğitim yöneticileri, kamu yönetiminde yeri olmayan mülakat sistemiyle başarısız sayılmış, bunların yerine, kariyer ve liyakati esas almayan görevlendirmelerle eğitim yöneticilikleri tek bir siyasi anlayışın temsilcileri ile cemaatçi bir yapıya kavuşturulmuştur. Bunun en son örneği Efeler ilçemizdeki Sosyal Bilimler Lisesinde yaşanmıştır. Kurban Bayramı öncesi bu okulumuzun öğretmenleri “Proje Okullar” kapsamında hazırlanan yönerge ile görevlerinden alınarak, kadroları Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne alınmıştır. Yine bizim tespit edebildiğimiz, elimizdeki somut verilere göre Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’ne Kurban Bayramı öncesi 20 yeni öğretmen görevlendirilmiştir. Görevlendirilen bu 20 öğretmenin 17’si yandaş Eğitim Bir-Sen üyesidir.

3.         Efeler ilçemizdeki eğitim kurumlarında, çağdaş eğitim normlarına uygun olmayan ikili eğitim artarak varlığını devam ettirmektedir. Efeler ilçemizde bir eğitim kurumu dışındaki bütün eğitim kurumlarımızda, okul öncesi anaokulu ve anasınıfları ikili eğitime devam ediyor.

4.         Büyüme ve gelişme çağındaki 4-6 yaş arasındaki çocuklarımız uykusunu alamadan, sabahın alaca karanlığında yollara düşürülüyor. Uygunsuz koşullarda, dört duvar arasında adeta kafes usulü, sağlıksız ortamlarda eğitim almaya mecbur bırakılıyorlar.

5.         Eğitim sistemimizin diğer kademelerinde de olumsuzluklar aynı şekilde devam etmektedir. 4+4+4 formülüyle, eğitimin birliğini, bütünlüğünü ve sürekliliğini parçalayan siyasal iktidar, 12 yıllık zorunlu eğitim siteminin her kademesinde var olan zorunlu “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin haftada 1 saat olan ders saati sayısını 2 saate çıkararak, laik eğitim anlayışını yerle bir etmiştir. Laik eğitim felsefesinin vazgeçilmez temel değeri olan “Din ve Vicdan Hürriyetini” ortadan kaldıran bu uygulamayla, eğitimde tek tipleştirme hayata geçirmiştir.

6.         Eğitimin temeli olan İlköğretim sisteminden vazgeçilerek, yerine getirilen 4+4+4 formülüyle, çocuk ve gencin kimliğinin ve kişiliğinin oluşacağı özgürlük ortamından vazgeçilerek, öğretim programlarına getirilen yeni dinsel temelli öğretim programlarıyla çocuk ve genç özgür, bağımsız ve bilimsel düşünme yetisini kazanmadan, sorgulamayan, sormayan, “Neden?” “Niçin?” Sorularını kendi zihninde tartışmadan “ilahi güç” düşüncesiyle hayat bulacaktır. Yaşamının bundan sonraki sürecinde de bu aratarak devam edecektir. Çünkü gideceği üst öğrenim programları da aynı formatta hazırlanmıştır. Bu yolla Cumhuriyetin temel eğitim felsefesini oluşturan; “Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Yeni Nesil” projesi rafa kaldırılarak, “Dindar ve Kindar Yeni Nesil” projesi tamamlanmış olacaktır.

Aydın Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası / EĞİTİM-İŞ olarak önerilerimiz;

1.         Eğitim, Milli (Ulusal) Olmalıdır. Siyasal iktidarlar gelirler ve giderler. Fakat Ülkemizde yaşayan herkesin çağdaş, laik, demokratik, bilimsel, eşit, parasız ve nitelikli eğitim hakkı korunmalıdır.

2.         Eğitimdeki kadrolaşmadan, ayrıştırıcı tutumlardan, ötekileştirici anlayıştan derhâl vazgeçilmeli, eğitimde kariyer ve liyakati esas alan anlayış, eğitimin her kademesinde temel alınmalıdır.

3.         Genç Cumhuriyetin devrimci, atılımcı, yenilikçi kazanımları korunmalı, geliştirilmeli, akıl, mantık ve bilim yoluyla ileri seviyelere taşınmalıdır.

4.         Atatürk’ün Laiklik anlayışı, Türk toplumunun bütün fertlerini birleştiren, aynı amaç doğrultusunda ortak hedefe yönelten temel yapı taşıdır. Başta eğitim olmak üzere, laiklik anlayışı toplumun bütün kesimleri için etkin olarak hayata geçirilmelidir. Bunu başarabildiğimiz oranda Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açabiliriz. Dini referans alan eğitim modeliyle, gelişen ve kalkınan bir tek ülke yoktur.

5.         Eğitim başta olmak üzere, hayatın her alanında bireylerin yaşam hakları üzerindeki siyasal baskılar sona erdirilmelidir.

6.         Gelişme büyüme çağındaki çocuk ve gençlerimize yönelik yeni, çağdaş ve demokratik öğretim programları hayata geçirilmelidir.

7.         Eğitimdeki özelleştirme ve kamu kaynaklarının özel eğitime aktarılması durdurulmalı, kamu kaynakları kamusal eğitimi geliştirmeye harcanmalıdır.

8.         Eğitimde sözleşmeli öğretmen uygulamasına son verilerek, sözleşmeli öğretmen kapsamındakiler acil olarak kadroya alınmalıdır.

9.         Eğitim kurumlarındaki ikili öğretim uygulamasından bir an önce vazgeçilerek, her okul bir yaşam alanına dönüştürülerek, eğitimin yalnızca “öğrenim” olmadığı, çocuk ve genci her alanda geleceğe hazırlayan, her türlü sosyal ihtiyaca cevap verebilecek ek donatılarla donatılmalıdır.

10.       Eğitim kurumları başta spor olmak üzere, kültürel ve sosyal aktivitelerin hayata geçirildiği yaşam alanları şeklinde planlanmalıdır.

11.       Eğitimin siyasallaştırılmasından vazgeçilerek, çocuk ve genci tek tipleştirmek yerine, her türlü görüş ve düşünceyi hoş görüyle karşılayabilen, demokrasi bilinci ve kültürünü benimsemiş, çağdaş bir birey olarak yetiştirmek temel hedefimiz olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim haftası ülkemize, ulusumuza ve tüm eğitim emekçilerine sağlık başarı ve mutluk getirmesini dileriz.

 

                                                                                                           EĞİTİM-İŞ AYDIN ŞUBESİ

                                                                                                              Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                   YENER BOZKURT

                                                                                                                       Şube Başkanı

EĞİTİM İŞ AYDIN ŞUBESİ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”