MEB Teşkilat Yönetmeliği Değişti

MEB Teşkilat Yönetmeliği Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürüldü.

MEB Teşkilat Yönetmeliği Değişti

Milli eğitim Bakanlığı (MEB) teşkilat yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.  Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görev, yetki ve  sorumluluklarını belirleyen MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik öngören  düzenleme Resmi gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Bakanlığa bağlı "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı", "Teftiş  Kurulu Başkanlığı"na dönüştürüldü. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın  denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş  birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve  hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek,  karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek ve elde edilen  sonuçları rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmekle sorumlu  olacak.

 Kurul, Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi  altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak,  usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir  anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve  soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütecek.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe milli eğitim  müdürlüklerinin rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme,  inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin Bakanlık maarif müfettişleri  aracılığıyla yürütülmesi de Kurulun görevleri arasında yer alıyor.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, başkan, daire başkanları, Bakanlık maarif  müfettişleri ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, atanmalarını,  görevlendirilmelerini, yükselmelerini, çalışma usul ve esaslarını; maarif  müfettişleri ve yardımcılarının niteliklerini, Yarışma ve yeterlik sınavlarını,  yetiştirilmelerini, çalışma merkezleri arasında yer değiştirmelerini  düzenleyecek.

Ayrıca, Teftiş Kurulu Başkanlığı personelinin görevleri, çalışma usul  ve esasları, sorumlulukları ile teftiş edilenlerin yükümlülükleri, Bakanlık  Maarif Müfettişliği kadrolarına mülakat sonucunda yapılacak atama işlemleri de  yine Kurul tarafından yapılacak.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MAARİF MÜFETTİŞİ EĞİTİM UZMANI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Öğretmene istemediği halde seçim görevi verilmesi
Öğretmene istemediği halde seçim görevi verilmesi