Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

10 Mart 2017 CUMA Resmi Gazete Sayı : 30003

 YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "31/12/2016" ibaresi "1/7/2018" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE Geçici Madde 1 - (1) (Değişik fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.)Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri, 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri için 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz. (2) 01/01/2010 tarihine kadar taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetlerine münhasır ve bu geçici maddede yer alan hususlarla sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemeleri esas alınır. (3) (Ek fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca trafik denetleme şube veya bürolarından 31/10/2008 tarihinden önce alınmış olan özel izin belgeleri, geçerlilik süresinin bitimine kadar kullanılır. (4) (Ek fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz. (5) (Ek fıkra: 23.08.2014 - 29097 s. R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, köylerden taşımalı eğitim veren okullara ve bu okullardan köylere öğrencilerin ücretsiz taşındığı taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetlerinde 31/12/2016 tarihine kadar uygulanmaz. Madde 5 - (2) (Ek bent: 06.08.2013 - 28730 s. R.G. Yön./3. md.) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Genel Sağlık İş:Doğum Bildirimlerinde Aile Hekimine Kolluk Görevi Verilemez
Genel Sağlık İş:Doğum Bildirimlerinde Aile Hekimine Kolluk Görevi Verilemez
Mahkemeden binlerce öğretmeni ilgilendiren 'eş durumu' kararı
Mahkemeden binlerce öğretmeni ilgilendiren 'eş durumu' kararı
yalova escort balıkesir escort afyon escort tekirdağ escort
çorlu escort
çeşme escort
kemer escort
çorlu escort