Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

10 Mart 2017 CUMA Resmi Gazete Sayı : 30003

 YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "31/12/2016" ibaresi "1/7/2018" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE Geçici Madde 1 - (1) (Değişik fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.)Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri, 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri için 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz. (2) 01/01/2010 tarihine kadar taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetlerine münhasır ve bu geçici maddede yer alan hususlarla sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemeleri esas alınır. (3) (Ek fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca trafik denetleme şube veya bürolarından 31/10/2008 tarihinden önce alınmış olan özel izin belgeleri, geçerlilik süresinin bitimine kadar kullanılır. (4) (Ek fıkra: 11/10/2008 - 27021 S. R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz. (5) (Ek fıkra: 23.08.2014 - 29097 s. R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, köylerden taşımalı eğitim veren okullara ve bu okullardan köylere öğrencilerin ücretsiz taşındığı taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetlerinde 31/12/2016 tarihine kadar uygulanmaz. Madde 5 - (2) (Ek bent: 06.08.2013 - 28730 s. R.G. Yön./3. md.) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TÜRK EĞİTİM SEN GENELBAŞKANI TALİP GEYLAN: “ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM.”
TÜRK EĞİTİM SEN GENELBAŞKANI TALİP GEYLAN: “ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM.”
MEB’in yayınladığı lise listesinde 32 ile şok! O illerde Anadolu lisesi tercihi yapılmayacak!
MEB’in yayınladığı lise listesinde 32 ile şok! O illerde Anadolu lisesi tercihi yapılmayacak!