Diplomaya Dayalı Alan Değişikliği Zaruriyettir!

Diplomaya Dayalı Alan Değişikliği Zaruriyettir!

Diplomaya Dayalı Alan Değişikliği Zaruriyettir!

Yan alana göre branşlaştırılma uygulaması; eğitim sistemimizde ki onca düzensizliğin tuzu biberi olmuş durumdadır. Bu uygulamanın norm kadro fazlası olmayan! ve halen sınıf okutan sınıf öğretmenlerine keyfi bir şekilde, hiç bir kısıtlama ya da yeterlilik gözetme gibi bir endişe taşımadan  uygulanması tam anlamıyla eğitim sistemimizde büyük yaralar açmıştır.15-20 sene önce  ortalama 40 ar saat üzerinden alınan yan alan dersleriyle , branş derslerinde verimli olunabileceği düşüncesi günü kurtarmaktan öte değildir.

Şuan bu uygulama nedeniyle okullarımızda İngilizce bilmeyen İngilizce öğretmenleri, sadece dört  işlem yaparken kendilerini  liselerde  olasılık, permütasyon anlatmak zorunda bulan öğretmenleri , sporu sadece  futboldan  ibaret sanan Beden Eğitimi öğretmenleri türeyiverdi.
 
Bu durum;  20 yıl önce tıp fakültesinden mezun olmuş bir aile hekimine, nasılsa zamanında bu eğitimi aldı diyerek kalp ameliyatı yaptırılması ile eş değerdir.
 
Bakanlık yetkililerince; her fırsatta özür grubu atamalarının yılda bir defa ve diğer tüm atamaların yaz aylarında yapılacağı ve dönem içerisinde öğretmenlerin yer değiştirmesinin öğrenciler açısından çok olumsuz sonuçlar doğurduğu dile getirilmektedir. Kısmen  katılmakla birlikte eleştirdiğim bir durum var..
 
Şöyle ki ; norm fazlası olmayan ve döneme sınıfı ile başlayan sınıf öğretmenleri alan değişikliği ile sınıflarını dönem ortasında bırakmışlar ve bu durum okulların öğrencilerin ve velilerin mağduriyetine neden olmuştur. Boşalan bu sınıf öğretmenlerinin yerine de çoğu ilde alanı sınıf öğretmenliği dahi olmayan hatta pedagojik formasyonu olup olmadığı belli olmayan ücretli öğretmenler görevlendirilmiştir. Böylece 4+4+4 ile norm fazlası olan sınıf öğretmenleri sorunu çözülemediği gibi fazlanın yanına bir de sınıf öğretmeni açığı oluşmuştur. Yan alan değişikliği uygulaması bu haliyle de hiçbir amaca hizmet etmemektedir.
 
Yan alan değişikliği;  MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34.maddesine aykırıdır. Burada öğretmenlerin yan alanlarına geçebilecekleri ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

Ayrıca yine MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7.maddesinin ç bendi : (Değişik: 09.08.2011/28020 RG) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak, maddesine de aykırıdır.

Çünkü Türk Dili ve Edebiyatı mezunu bir öğretmen ortaokula yönetici olarak atanamamaktadır. Aynı şekilde Türkçe Öğretmenliği mezunu bir öğretmen de liseye yönetici olarak atanamamaktadır. Bu durum diğer branşlar için de geçerlidir. Ancak alan değişikliğinde bu ayrım gözetilmemiş Türk Dili ve Edebiyatı yan alanı olan sınıf öğretmenleri ortaokullara veya liselere yönetici olarak geçme imkânı elde etmiştir.

Daha önce alınan mahkeme kararları sonucunda Türkçe Öğretmenliği mezunu bir öğretmen adayı liselere ilk atama olarak başvuramaz ve atanamaz Türk Dili ve Edebiyatı mezunu bir öğretmen adayı da ortaokula(ilköğretime) ilk atama olarak başvuramaz ve atanamaz. Yan alan uygulamasında bu ayrım da gözetilmemiştir. Yan alanı Türk Dili ve Edebiyatı olan bir sınıf öğretmeni ortaokula(ilköğretime) atanmıştır bu durum Talim Terbiye Kurulu kararlarına, MEB uygulamalarına ve mahkeme kararlarına aykırıdır. Aynı sıkıntılı durum Matematik ve İlköğretim Matematik alanları içinde geçerlidir.

Yan alan uygulaması ile yetenek sınavı ile alım yapılan öğretmenlik bölümlerine (Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar)yetenek sınavlarına girmemiş ve o alan ile ilgili yeteneğe ve bedensel yeterliliğe sahip olmayan sınıf öğretmenleri geçme imkanı bulmuştur. Bu durumun bu alanlarda ve diğer tüm alanlarda (İngilizce, fizik, kimya, matematik, edebiyat, vs.) eğitimin kalitesini düşüreceği aşikardır. Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin ve eğitimin kalitesini arttırma amacıyla alan kpss+alan sınavı yapma düşüncesi ve vizyonu ile de bu yan alan uygulaması taban tabana zıttır. Ayrıca bu uygulamanın hakkaniyet ile bağdaşır bir tarafı da yoktur.

Bunun yanı sıra binlerce branş öğretmeni kpss sınavını aşıp atanmayı beklerken bir gecede hayalleri kabusa döndü, hatta hali hazırda üniversitelerin branş öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin ruh hallerini düşündüğümüzde ne kadar SAÇMA bir uygulama yapıldığını anlayacağız.

SON OLARAK YÖK’ ÜN İLGİLİ YÖNETMELİĞİNE BAKALIM

Yüksek  Öğretim Kurumlarında  Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, çift anadal ,YAN DAL ile Kurumlar Arası Kredi transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik : (Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561)

BİRİNCİ BÖLÜM :
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
(madde 4 tanımlar)
a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
o) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik SINIRLI sayıda dersi almak suretiyle, "diploma yerine geçmeyen bir belge" (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
(madde 18)

(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine GEÇMEZ.

            Şimdi uygulamanın günü kurtarmak adına yapıldığını daha  iyi anlamış olduk sanırım. Kervan yolda düzülür mantığı hakimken sanırım mağduriyetler son bulamayacak…

Bakanlığa tavsiyem :

Bakanlığımız 4+4+4 sistemine geçilmesinden dolayı oluşacak sınıf öğretmenliği fazlalığını eritmek için  hayata geçirdiği bu uygulamanın olumsuz  sonuçlarını en aza  indirmek  için acilen Diplomaya dayalı alan değişikliği yapılmalıdır...
Daha verimli ,daha mutlu olabileceği bir alana geçmek  için,bin bir zorluğa katlanarak  2. Kez üniversite okuyan  kadrolu öğretmenler unutulmamalıdır.

Diplomaya bağlı alan değişikliği ile atama bekleyen  öğretmenler için herhangi bir  olumsuz  durum da  oluşmayacak.Sınıf  öğretmeni 2. Kez  okuduğu İngilizce  öğretmenliğine geçerken ; belki 1 norm dolduracak ama aynı zamanda  1 norm da boşaltacak…Bu sirkülasyon her branş  öğretmenliği  için geçerlidir.

Bakanlığımızın sahadan gelen sorunlara ve taleplere  duyarsız kalmaması  dileğiyle…

Murat Mehmet Güler
Eğitimci Yazar

ogretmendiyari

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı görevden alındı
Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı görevden alındı
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan; MEB’in mesai günlerinden haberi yok
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan; MEB’in mesai günlerinden haberi yok
free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3